Únor 2018

Svatý Vincenc a Grenadiny

23. února 2018 v 11:00 | siamotyran |  Projekt Svět
Místo: Karibik, Malé Antily
Rozloha: 389 km² (212. na světě)
Počet obyvatel: 109 643 (2016)
Hlavní město: Kingstown
Nejvyšší bod: Soufrière 1234 m.n.m.
HDI: 0,722 (99. na světě 2016)
Zřízení: konstituční monarchie
Etnikum: 66% černoši, 19% mulati, 6% indové, 4% evropani, 2% karibové, 3% ostatní
Náboženství: 81,5% křesťanství, 10,3% bez náboženství nebo neudali náboženství, 6,7% ostatní náboženství


Krátce z historie
-Ostrovy původně známý jako Youlomain obývali Kariby, kteří jej před evropany agresivně bránili až do začátku 18. století
- Jako první z evropanů jej objevil Kryštof Kolumbus v roce 1493
- Po jejich obsazení začali na Svatý Vincenc a Grenadiny dovážet otroky z Barbadosu, Svaté Lucie a Grenady. Začalo docházet k míšení s Kariby a vznikla národnostní skupina potomků černých otroků a Karibů známá jako Garífuna
- Počátkem roku 1719 zde začali francouzští osadníci pěstovat kávu, tabák, bavlnu a cukrovou třtinu
-Zrušení otrokářství v roce 1834 přitáhlo ve čtyřicátých letech 19. století pracovníky z Portugalska
- V 18. století o ostrov usilovali Francouzi a Britové. Druzí jmenovaní jej získali v roce 1783 a kolonie jim patřila až do roku 1958, kdy se spolu s dalšími karibskými ostrovy osamostatnili
- V roce 1979 získal Svatý Vincenc a Grenadiny nezávislost v rámci britského společenství a od následujícího roku je členem OSN


Geografie a klima
Většinu území státu svou rozlohou zaujímá ostrov Svatý Vincenc (344 km²), který je sopečného původu. Zbytek tvoří Grenadiny, skládající se z 32 menších korálových ostrůvků, z nichž je jen polovina osídlena. Většími ostrůvky jsou Bequia, Canouan, Mustique, Union Island. Podnebí je horké a vlhké. Velice časté jsou hurikány. Nejvyšší horou ostrova Svatý Vincenc je stratovulkán Soufrière, 1234 m. K velkým erupcím došlo v letech 1812 a 1902. Erupce roku 1902 zabila 1680 lidí. K Poslední erupci došlo v roce 1979.


Fauna
Svatý Vincenc a Grenadiny se můžou pochlubit několika druhy žijícíh pouze na tomto ostrově: hroznýš Corallus cookii, užovka Saint Vincent Black Snake, žába Pristimantis shrevei, druh gekona Sphaerodactylus kirbyi a lesňáček hvízdavý. Jinak se fauna příliš neliší od jiných ostrovů v Karibiku.


Žralok ostrý

19. února 2018 v 11:00 | siamotyran |  Žraloci
Jedním z nejhojnějších druhů malých modrounů v západních oblastech Pacifiku a v Indickém oceánu je žralok ostrý. Má hnědavě červené až šedé tělo s bílým břichem. Podobně jako ostatní žraloci tohoto rodu je štíhlý a má rypec parabolického tvaru, což je dobře vidět při pohledu svrchu. Relativně velké oči má umístěné nad předním okrajem tlamy. První hřbetní ploutev má mnohem větší než ploutev druhou. Prsní ploutve má krátké a silné, břišní ploutve malé. Od ostatních modrounů žijících v této oblasti ho odlišují dlouhé labiální rýhy, které se mu táhnou od koutků tlamy. Podobný žralok thajský obývá pobřežní oblasti Afriky, na východ zasahuje až k Nové Guineji a na sever k Japonsku. Australský žralok Taylorův žije podél pobřeží severní poloviny Austrálie. Oba tyto velmi blízce příbuzné druhy mají labiální rýhy od koutku tlamy krátké. Žralok ostrý se vyskytuje ve značném množství v pobřežních vodách a nad kontinentálním šelfem, a to až do hloubky 200 metrů. Většinu dne tráví v malých skupinách nebo i velkých hejnech hledáním potravy v těsné blízkosti dna. Tam se s ním mohou také nejčastěji potápěči setkat. Jeho jídelníček tvoří většinou menší ryby - sledě, sardinky, platýsi a bezobratlí živočichové. Sám žralok ostrý však tvoří hlavní složku potravy některých větších druhů žraloků. U pobřeží, kde se k ochranné pláži používají sítěné bariéry, které mají koupající se lidi ochránit před velkým žraloky, lze za těmito sítěmi pozorovat množství žraloků ostrých. Pro plavce ani potápěče však nejsou vůbec nebezpeční, protože nejsou agresivní. Samice dosahují pohlavní dospělosti ve stáří asi dvou let, když dorostou délky okolo 75 centimetrů. Po přibližně roční březosti rodí samice 1-8 mláďat, která jsou dlouhá asi 25 centimetrů. Žralok ostrý má značný význam pro komerční rybolov a je také důležitým článkem v potravním řetězci všech regionů, kde žije.


Jméno: česky - Žralok ostrý
anglicky - Milk shark
latinsky - Rhizoprionodon acutus
Areál rozšíření: východní oblasti Atlantiku a indopacifiku
Délka: až 1,8 metru
Váha: okolo 5 kg
Riziko při setkání: není nebezpečný
Potrava: menší ryby, bezobratlí
Početnost populace: hojný
Popsal: Rüpell 1837

Jan Mayen

16. února 2018 v 11:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: Severní Ledový oceán
Rozloha: 377 km² (213. na světě)
Počet obyvatel: 0 permanentních obyvatel
Hlavní město: Olonkinbyen
Nejvyšší bod: Beereenberg 2277 m.n.m.
HDI: /
Zřízení: součást norského kraje Nordland
Etnikum: /
Náboženství: /


Krátce z historie
- ostrov mohl být znám některým Evropanům už v 6. století
- Irský mnich Brendan hlásil po návratu z jedné ze svých cest, že byl blízko černému ostrovu, který byl v plamenech, a myslel, že našel vchod do pekla
-Henry Hudson tento ostrov objevil v roce 1607 a pojmenoval ho Hudson's Tutches nebo Touches
- V následujících letech byl ostrov přejmenovávan projíždějícími lodivody. Velrybáři z Hullu ho v roce 1611 nazvali Trinity Islandem, o rok později jej francouz přejmenoval na Île de Richelieu a o další dva roky později změnil opět ostrov jméno, když jej kapitán John Clark nazval Isabellou
-Teprve rok 1614 se také považuje za skutečně doložený rok, kdy Evropané navštívili právě ostrov Jan Mayen
- Kromě kapitána Clarka sem tehdy zavítal i Holanďan Jan Jacobs May van Schellinkhout. Jeho první důstojník zakreslil ostrov do mapy a pojmenoval ho po svém kapitánovi - Janu Mayenovi
-V letech 1882-1883 zde strávila celý rok rakousko-uherská expedice a pečlivě ostrov zmapovala
-První meteorologická stanice byla otevřena v roce 1921 Norským meteorologickým ústavem, který v roce 1922 anektoval ostrov pro Norsko
- 27. února 1930 se ostrov stal částí Norského království
-Vědci se dříve domnívali, že sopka Beerenberg je vyhaslá, ta ale v roce 1970 vybuchla a během 3-4 týdnů přidala ostrovu 3 km² nové země
-V roce 2010 byl celý ostrov vyhlášen přírodní rezervací


Biografie a klima
Jan Mayen je hornatý ostrov, nejvyšším bodem je vrchol Beerenbergu (2277 m) v jeho severní části. Ostrov se skládá ze dvou částí, severního Nord-Jan a menšího jižního Sør-Jan, které jsou spojeny 2,5 km širokou šíjí. Na šíji se nacházejí dvě největší jezera na ostrově, Sørlaguna a Nordlaguna. Nord-Jan je více hornatý, zatímco Sør-Jan je spíše plochý a bez ledovců.Jan Mayen nemá žádné letiště, takže jediný způsob jak se na ostrov dostat je lodí. Území Jan Mayenu odpovídá dvojnásobné velikosti Lichtenštejnskéha + se započítáním San Marina. Ostrov má polární klima a teploty jsou po celý rok extrémně nízké. Nejtepleji bývá v srpnu i tehdy ovšem teploty většinou nepřesáhnou šest stupňů celsia. I během polárního dne navíc bývá poměrně zataženo.


Fauna
Ostrov je důležitým stanovištěm ptáků, která zde rodí svá mláďata. Na Jan Mayenu se vyskytuje přes sto tisíc buřňáku ledních, alkounů malých nebo tlustozubých. Hnízdí zde i na tisíc alkounů obecných. Po vymření místních lišek polárních na počátku 20. století nežije na ostrově žádný pozemní savec (s vyjímkou člověka). V minulosti Jan Mayen na ledovci občas navštíli lední medvědi, ale kvůli úbytku ledu je nepravděpodobné, že by se ještě někdy na ostrov dostali.


Americké Panenské ostrovy

9. února 2018 v 11:00 | siamotyran |  Projekt Svět


Místo: Karibské moře
Rozloha: 346,36 km² (214. na světě)
Počet obyvatel: 106 405 (2010)
Hlavní město: Charlotte Amalie
Nejvyšší bod: Crown Mountain 474 m.n.m.
HDI: 0.894 (59. na světě 2008)
Zřízení: nezačleněné území USA
Etnikum: 76% černoši, 15,7% běloši, 4,9% ostatní, 2,1% mulati, 1.4% asiaté
Náboženství: Svatá Helena - 93% křesťanství, ostatní 7%


Krátce z historie

- Před nalazením ostrova Kryštofem Kolumbem v roce 1493 osídlily Americké Panenské ostrovy kmeny Cibonejů, Karibů a Arawaků
- Po dalších více než dvě stě let patřilo území mnoha evropským velmocem - Španělsku, Británii, Nizozemsku, Franci, Dánsku nebo Maltézským rytířům
- Dánská Západoindická společnost se usadila na Sv. Tomáši v roce 1672, na Sv. Janu v roce 1694 a odkoupila St. Croix od Francie v roce 1733
- Během námořní války v 1. světové válce se Spojené státy obávaly, že by ostrovy mohly být obsazeny Němci jako námořní základna. Znovu tedy nabídly Dánsku odkup ostrovů. Po několika měsících jednání byla odsouhlasena kupní částka 25 milionů dolarů
- 17. ledna 1917, kdy USA a Dánsko podepsaly dohodu. USA převzaly ostrovy 31. března, kdy teritorium přejmenovaly na Americké Panenské ostrovy


Geografie a klima
Americké Panenské ostrovy leží v Atlantickém oceánu, 60 kilometrů východně od Portorika a hned vedle západního souseda Britských Panenských ostovů. Území se skládá z tří hlavních ostrovů - Svatého Tomáše, Svatého Jana a Saint Croix. Americké Panenské ostrovy jsou známé svými bilými písčitými plážemi v Magens Bay nebo Trunk Bay. Nejvyšší bod ostrova Crown Mountain stoupá do výšky 474 metrů nad mořem. Ostrovy leží v subtropickém pásmu a po celý rok zde panují vysoké teploty. Nejčastěji okolo 27 až 28 stupňů celsia.


Fauna
Fauna Amerických Panenských ostrovů se skládá z 144 druhů ptactva, 22 druhů savců, 302 druhů ryb a 7 druhů obojživelníků. Jedinými přirozenými pozemními savci na ostrovech je šest druhů netopýrů - netopýr rybožravý, tadarida guánová nebo listonos plodožravý. Přivlečeni zde byli například jelenec běloocasý, malá asijská promyka, kozy, osli a jiná chovná zvířata. Obojživelníky tu čistě zastupují žáby, ropuchy a coquí.


Na Amerických Panenských ostrovech žije i několich endemických tvorů -Saint Croix Ground Lizard (patřící do rodiny tejovitých) či místní Anolis. Endemicky zde žil i druh hada a papouška oba už, ale pravděpodobně vymřeli.


Virgin Islands National Park
Park byl založen v roce 1956 a rozkládá se na ploše 59,6 km². Leží na ostrově svatého Jana (zaujímá více jak polovinu jeho rozlohy) a na menším ostrůvku Hassel Island (v blízkosti ostrova svatého Tomáše). Národní park tvoří vnitrozemí ostrovů, pobřeží i části moře. Na území parku rostou suché a vlhké subtropické lesy, mangrovové porosty, jsou zde pláže a korálové útesy. Žije zde 138 druhů ptáků, více jak 400 druhů ryb, 17 druhů velryb a delfínů, 13 druhů plazů a více jak 230 druhů bezobratlých. Za posledních deset let je průměrná roční návštěva národního parku okolo 450 tisíc lidí. Park je populární pro přístrojové potápění (scuba diving) a má kilometry turistických cest.


Salt River Bay National Historical Park and Ecological Preserve
Druhý národní park Amerických Panenský ostrovů byl otevřen 24. února 1992 na ostrově Saint Croix. Tento národní park chrání zdejší mangrovové lesy, ústí řek a čas pobřežních vod. Také chrání zranitelné a ohrožené druhy. Součástí parku je místo, kde se v roce 1493 poprvé vylodil Kryštof Kolumbus.


Grenada

2. února 2018 v 12:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: Malé Antily, Karibské moře
Rozloha: 348,5 km² (215. na světě)
Počet obyvatel: 107 317 (2016)
Hlavní město: St. George's
Nejvyšší bod: Mount Saint Catherine 840 m.n.m.
HDI: 0.750 (79. na světě 2014)
Zřízení: konstituční monarchie
Etnikum: 89,14% afričani, 8,2% mulati, 1,6% indové, 0,9% ostatní
Náboženství: Svatá Helena - 89,2% křesťanství, ostatní 6,2%, rastafarianství 1,1%, bez náboženství 3,6%


Krátce z historie
- Původními obyvateli ostrova byli příslušníci kmene Arawaků, kteří sem přišli zhruba okolo roku 1100 př. n. l.
- Ti byli později zmasakrováni kmenem Karibů, kteří na ostrově zůstali až do doby, kdy ostrov v roce 1498 objevil Kryštof Kolumbus
- Kolumbus ostrov původně chtěl pojmenovat Concepción (Zrození), ale posádka název odmítla a ostrov (kvůli podobnosti se Španělskou Andalusií) přejmenovala po městě Granada
- Ostrov v roce 1650 za účelem osídlení zakoupila od Španělska Francie, ale musela o něj ještě bojovat s jeho původními karibskými obyvateli
- Po Francií prohrané sedmileté válce připadla Grenada v roce 1763 na základě Pařížského míru Britům, kteří upravili jméno ostrova na jeho nynější podobu, Grenada
- Mezi roky 1833 a 1958 byla Grenada členem Britských Návětrných ostrovů, v letech 1958 až 1962 pak byla Grenada součástí Západoindické federace
- Přestože vlastní autonomii měla od roku 1967 (jako "stát přidružený k Velké Británii"), nezávislost získala až 7. února 1974
- V roce 1983 se objevily rozpory ve vládnoucí straně. Boj o moc mezi jednotlivými frakcemi vyvrcholil vojenským pučem


Geografie a klima
Grenada se rozkládá na ostrově Grenada a (směrem na sever) jižní části souostroví Grenadiny, z nichž největší jsou ostrovy Carriacou, Petite Martinique a Ronde Island. Ostrovy jsou sopečného původu s množstvím termálních pramenů. Jsou hustě zalesněny a mají úrodnou půdu. Největší ostrov Grenada je pahorkatý - nejvyšší vrchol Mount Saint Catherine (hora Svaté Kateřiny) má výšku 840 m n. m. - s několika řekami. Na jeho jižním pobřeží je mnoho zátok a zálivů. Podnebí je tropické (horko a vlhko), s častými hurikány v období mezi červnem a listopadem.


Fauna
V Grenadě se vyskytuje pestrá škála živočichů - od oslů a vačic po devítipasé pásovce nebo kočkodany mona. Ve vodách v okolí Grenady můžete spatřit velryby, delfíny nebo rejnoky Manta. Některá domácí zvířata jako kozy, osli nebo dobytek zde v průběhu času zdivočela. Dalšími tvory obývající Grenadské ostrovy jsou promyki a netopýři.


V národním parku Grand Etang lze narazit na Psohlavce zeleného i jiné druhy škrtičů a leguánů. Grenadu obývají také ropuchy, stromové žáby, hrdložábřík bílý nebo želva uhlířská. Jednoznačně největší zastoupení zde mají ptáci, kterých se na Grenadě vyskytuje na 150 druhů a to včetně jednoho endemického druhu kriticky ohroženého holuba Wellsova.