Červenec 2014

Vakovec létavý

31. července 2014 v 20:00 | siamotyran |  Savci
Základní informace
Délka:S ocasem přes 1 metr
Váha:1,5 kilogramu
Potrava:Listy blahovičníku
Nepřátelé:
Stav ochrany:
Místo:Lesy,pralesy
Rozšíření:východní Austrálie
Skupinky drápanců na kmenech stromů svědčí o místech, kde pravdelně přistává vakovec(kuskus) létavý, největší australský plachtař.Jako jiní stromoví vačnatci má ostré drápy k zachycení na kůře a dva prsty předních nohou se mohou postavit proti ostatním třem, takže může svírat větve jako kleštěmi.Velké oči a obrovské uši vakovce létavého jsou naměřeny čelně, takže vzdálenosti si může zvíře přesně zjišťovat stereoskopicky a stereofonně.To mu v noci umožnuje překonávat klouzavým letem vzdálenosti delší než 100 metrů a potom přesně přistát na kmeni stromu.Je aktivní v noci a pátrá po potravě v eukalyptových (nikoliv deštivých) lesích: dává přednost měkkým mladým listům, pouze několika druhů blahovičníku.Žije v párech, samec se samicí sdílejí tutéž stromovou dutinu po většinu roku.Samici se rodí jediné mládě, které je ve vaku pět měsíců a potom ještě další jeden až dva měsíce zůstává v doupěti nebo se drží matce na zádech.Ve stáří deseti měsíců jsou mladí samci odháněni starým samcem pryč.První druhy vakoveverek se objevily před více než 30 miliony lety.První vakovci létavý začali okupovat Austrálii na začatku pleistocénu.

Struthiosaurus

30. července 2014 v 20:00 | siamotyran |  Rok po roce
60. léta 19. století byla poměrně hojná na objevy nodosauridů.Další z nich byl vykopán v roce 1870.

Struthiosaurus "Pštrosí ještěr" byl malý Evropský nodosaurid žíjící v Křídě.Poté co byly nalezeny jeho první fosílie byl Struthiosaurus považován za dravého Dinosaura.O nějakých 30 let později ho vědec Nopcsa umístil do čeleďi Acanthopholidae.
Jednalo se o velmi malého nodosaurida, který zřídka kdy dosáhl délky přes 2 metry.Jeden z důvodů malé velikosti Struthiosaura byl, že se jednalo o ostrovního tvora, jenž žil na různých menších ostrůvcích na místech dnešní Evropy. Do dnes se přesně neví do které skupiny obrněných dinosaurů vlastně patří a nejspíš až budoucí objevy odhalí jaká je pravda.

Jméno:Struthiosaurus
Druhy:S.austriacus,transylvanicus,languedocensis
Délka:Do 2,5 metru
Výška:Zhruba 1,5 metru
Váha:Kolem 200 kilogramů
Potrava:Rostliny,nízké keře
Období:Svrchní Křída Campanian/Maastrichtian někde mezi 85/66 miliony lety
Nepřátelé:Velcí predátoři, jenž měli sílu Struthiosauruse převrátit
Místo:Evropa-Rumusko,Francie,Rakousko
Popsal:Bunzel 1871

Possum černoocasý

29. července 2014 v 20:00 | siamotyran |  Savci
Základní informace
Délka:S ocasem do 80cm
Váha:1 kg
Potrava::Rostliny,plody
Nepřátelé:: /
Stav ochrany:Téměř ohrožený
Místo:Pralesy
Rozšíření:Severovýchodní Austrálie
Possum (kuskus) černoocasý připomíná vzhledem obličeje a tělesnými proprcemi lemury.Ocas má kartáčovité osrstění barvy dřevěného uhlí a holý konec: je silně chápavý a possum jej využívá k uchopování větví a ke kormidlování, když skáče do vzdáleností asi 3 metrů v klenbě deštného pralesa.Hlavní potravou jsou listy, občas květy a plody.Je to noční zvíře: žije v párech, nebo samice žije se svým potomkem, anebo se vyskytují větší skupiny.Samici se rodí jen jedno mládě, které pak po šesti až sedmi týdnech vak opuští.
(Albín)

Máčka skvrnitá

28. července 2014 v 17:00 | siamotyran |  Žraloci
Máčka skvrnitá má dlouhé, štíhlé tělo a poměrně krátký ocas.Hlavu má mírně zploštělou a nosní chlopně jsou protaženy zpět, ke koutkům tlamy.Labiální rýhy ani vousy na nozdrách nejsou vyvinuty.Tělo máčky skvrnité je pokryto malými, obvykle tmavými tečkami.Někteří jedinci mají navíc na hřbetě osm až devět velkých skvrn ve tvaru sedel.Vzory na tělech máček skvrnitých jsou velice variabilní a liší se jak u jednotlivých zvířat, tak i podle oblasti kde žijí.Máčka skvrnitá je obyvatelem dna, žije v mělkých vodách mírného pásma.Přes den jï lze zastihnout, jak odpočívá na otevřených prostranstvích nebo v úkrytech na skalnatých útesech, v písčitých zátokách nebo bahnitém dně.Vyskytuje se ale také na kontinentalních šelfech až do hloubky 100 metrů.Podobně jako ostatní máčky je aktivní převážně v noci, kdy ji mohou potápěči pozorovat, jak loví různé drobné ryby, měkkýše a korýše, garnáty, kraby a langusty.
Máčka při jejich lovu použivá rychlého rozevření tlamy, při kterém je kořist nasáta do ustní dutiny spolu s vodou.Během zimy lze v blízkosti pobřeží nalézt shromážděné samice, ke kterým se tu na jře připojují samci.V pozdním létě se dospělá populace stěhuje dále od pobřeží do hlubších vod, kde se páří.Během námluv samci samice koušou a pak se kolem nich ovvíjejí, aby jim mohli předat sperma.Samice se po páření stahují do mělčích vod, kde kladou vaječná pouzdra, opatřená tendrilami, které se zachycují za útesy nebo chaluhy a zabraňují tak vyplavení pouzder na břeh.Asi po devíti měsících se líhnou mláďata dlouhá okolo 9 centimetrů.Máčka skvrnitá je v Evropě průmyslově důležitým druhem.Loví se pro maso, rybyí tuk a k výrobě moučky.Máčka skvrnitá se dožívá věku 10 let.

Jméno:Česky-Máčka skvrnitá
Anglicky-small-spotted catshark
Latinsky-Scyliorhinus canicula
Areál rozšíření:Severní Atlantik
Délka:1 metr
Váha:Kolem 2 kilogramů
Riziko při setkání:Není nebezpečná
Početnost populace:Hojná
Potrava:Malé ryby, bezobratlí
Popsal:Linnaeus 1758

Epocha epizoda II

25. července 2014 v 18:00 | siamotyran |  HRA
Vylezli jste všichni z kajuty.Bylo docela teplo kolem 25 stupňů.Přestože vaše loď brázdila nedaleko od pobřeží, nikde žádný život, žádné stromy, pusto.Také se obtížně dýchalo naštěstí pro tyto případy mají na lodi kyslíkové bomby a plynové masky.Každý člen posádky se setkal ze svými lidmi, kteří přežily bouři a mohli jste zjistit že většina přišla o víc jak polovinu posádky.Celkem bylo na palubě kromě vás 55 vojáků,7 vědců,13 lékařů,2 piloti a 2 námořníci, takže bylo docela rušno.Začali jste je seznamovat stím co se děje, né každý z toho měl radost.Po asi hodině byla loď zakotvena přibližně 300 metrů od břehu.Teď už je pouze na vás co se rozhodnete udělat

Haas
Těsně po tom co jsi dotelefonoval s Peterem si uslyšel nějaký randál, přibližující se randál.Jakoby se ktobě blížilo stádo sudokopytníků v Serengeti.Ale tady nejsi v 21. století tohle žádní pakoňě či zebry nebudou.Stádo se blíží velikou rychlostí a není vůbec jasné zda má v plánu vůbec minout tábor!

Rhabdodon

23. července 2014 v 18:00 | siamotyran |  Rok po roce
V roce 1867 sice byli objeveni jen pro nás málo známí dinosauři, přesto se dalo po objevu Elasmosaura říci že to byl úspěšný rok.Další rok byl na nálezy mnohem přívětivější co se týče dinosauřích fosílií.Bylo pojmenováno 7 nových rodů z toho 3 dodnes docela známé sauropod-Hypselosaurus, jeden z nejznámějších dinosaurů vůbec Hypsilophodon a Rhabdodon o kterém bude tento článek
Rhabdodon "skládaný zub" byl ornitopod žíjící na samém konci křídy na území dnešní Evropy.Pozůstatky Rhabdodona byly nalezeny ve Španělsku,Francii a v Rumunsku.Je také dosti pravděpodobné že stehení kost nalezená v České Republice patřila rovněž Rhabdodonovi, který byl v roce 1881 známý také pod jmény Oligosaurus a Ornithomerus.Rhabdodon patřil mezi dinosaury žijící na ostrovu Hateg.Tento zástupce třídy Iguanodontia byl důležitou potravou pro místní velké dravce jako Tarascosaurus a mládí Rhabdodoni pro Pyoraptora.Dodnes se živě diskutuje zda se jedná o člena rodiny Iguanodontů nebo Hypslilophodontů.Dokonce je možné že je příbuzný s oběmi skupinami býložravých dinosaurů.Rhabdodon se objevil(jako Iguanodon) take v dokumentu Dinosaur Planet z roku 2003.

Jméno:Rhabdodon
Druhy:R.priscus,septimanicus
Délka:Do 6 metrů
Váha:Asi kolem čtvrt tuny
Období:Svrchní křída-Campanian až Maastrichtian 70-66 miliony let
Potrava:Rostliny
Nepřátelé:Pro dospělé jedince Tarascosaurus(možná obří ptakoještěři),mláďata Pyoraptor,Balaur a další
Místo:Evropa-Španělsko,Francie,Rumunsko,možná ČR
Popsal:Matheron 1869

Máčka africká

21. července 2014 v 17:00 | siamotyran |  Žraloci
Máčku africkou lze snadno rozpoznat podle silných podelných pruhů.Podobně jako ostatní dva zástupci rodu Paroderma má zavalité,zvolna se zužující tělo a poměrně krátkou ocasní ploutev.Žije při pobřeží Jižní Afriky.U tlamy má dva kožovité "vousy" tvořené prodlouženými nosními chlopněmi - nejsou příliš dlouhé a obvykle končí pod tlamou.Naproti tomu máčka Marleyova má tyto vousy relativně delší a její tělo je pokryto velkými, výraznými, černými skvrnami.Máčka leopardí má vousky také poměrně dlouhé, ale její tělo zdobí vzor podobný levhartímu, skladající se z přerušovaných kroužků a drobných tmavých skvrn.Máčka africká obývá pobřežní vody mirného pásma a je dosti hojná na mělce položených skalnatých útesech v blízkosti pobřeží, stejně jako v hlubších vodách do hloubek okolo 100 metrů.Během dne odpočívá ukryta v jeskyních nebo štěrbinách utesů.Potápěči ji mohou pozorovat obvykle v noci, kdy je aktivní a vydává se za potravou, kterou si hledá v blízkosti dna.Její kořistí se stávají především nejrůznější drobní korýši, jako jsou garnáti,krabi, dále pak malé rybky, hlavonožci a plži.Samice dosahují pohlavní dospělosti, jakmile dorostou do délky 70 cm.Během tření kladou několik dní dvě vaječná pouzdram opatřená tendrilami.Mláďata se líhnou po pěti nebo šesti měsících a jsou dlouhá okolo 15 cm.

Jména:Česky-Máčka africká
Latinsky-Poroderma Africanum
Anglicky-Striped Catshark/Pyjama shark
Areál rozšíření:Východní oblasti jížního Atlantiku, západní oblasti Indického oceánu
Délka:Kolem 1 metru
Váha:Okolo 8 kilogramů
Riziko při setkání:Není nebezpečná
Početnost populace:Hojná
Potrava:Bezobratlí,malé ryby
Popsal:Gmelin 1789

Epocha epizoda I

18. července 2014 v 20:00 | siamotyran |  HRA
Dorazili jste do Kambria
"Jelikož jsme v době kdy nežilo příliš mnoho velkých živočíchů bude vaším jediným cílem v tomto období chytit Anomalocarise vrcholového predátora Kambrijských moří.Ještě bych chtěl podotknout že tomu komu se podaří chytit Anomalocarise se prémie nevyhnou"V tom přišel Peter."Vítejte Peteře škoda že jste nechal vašeho kolegu Nigela Marvena(Haase) v Křídě bude nám při plnění nebezpečných úkolů chybět.

Všichni se rozhodněte pro svou odpověď od příštího dílu už bude hra trochu delší s delším vyprávěním.

Acanthopholis

16. července 2014 v 15:00 | siamotyran |  Rok po roce
Rok 1866 nebyl na dinosauří objevy příliš významný.O rok později bylo dokonce pojmenováno ještě méně druhů dinosaurů.Jeden z nich byl, ale docela známý Acanthopholis.

Acanthopholis "pichlavé šupiny" byl spodnokřídový nodosaur z Anglie.Již v roce 1865 Thomas Henry Huxley zaplatil sběratelii fosílií Johnu Griffithsovi aby kopal na místě, kde již předtím nalezl několik dinosauřích kostí.Podle těchto kostí jmenoval Huxley o dva roky později rod Acanthopholis horridus.
Během dalších 130 let byla nalezena spousta dalších fosílií, které vědci přisoudili k rodu Acanthopholis ale ty jsou nyní považování za Nomina dubia.Na Acanthopholisově těle bylo těžké obrnění s hroty vyčnívajícímy z krku a ramen, které masožravému dinosaurovi značně znepříjemňovali lov.Tento nodosaurid patřil k menším až středně velkým ankylosaurům s hmotností nepřesahující půl tuny.Jiný anglický těžce obrněný a pro nás známější zástupce skupiny Polacanthus žil také na počátku křídy v období Barremian před přibližně 125 miliony lety.Acanthopholisovy fosílie jsou ale z poměrně mladších vrstev Albianu, možná Cenomanu teda zhruba před 100 miliny lety.

Jméno:Acanthopholis
Druhy:A.horrida
Délka:3-5,5m
Výška:Kolem 1,8 metru
Váha:Do 500 kilogramů
Období:Spodní křída stupeň Albian možná Cenoman před přibližně 100 miliony lety
Potrava:Rostliny,nízká strava
Nepřátelé:Dravci dost silní shodit Acanthopholise na bok
Popsal:Thomas H. Huxley 1867