Leden 2013

Nanchangosaurus

31. ledna 2013 v 18:00 | siamotyran |  Mořští ještěři
Nanchangosaurus byl mořský plaz žíjící uprostřed Triasu.Nanchangosaurovi se někdy říká "hybrid" díky tomu se podobal jak ichtyosaurům tak krokodýlům.Tělo se podobalo tomu ichtyosauřímu, nebo take podobné dnešním delfinům zatímco ocas připomínal spíše ten krokodýlí.Podobně jako dnešní aligátořři měl i nanchangosaurus na zádech kostěné destičky.Čelisti připomínaly ty které měli ichtyosauři(nebo dnešní gaviálové).Těmi lovil malé rybky a nezobratlé živočichy.

Jméno:Nanchangosaurus
Druhy:N.Suni
Délka:1-2metry
Váha:Asi kolem 40 kilogramů
Období:Střední Trias přibližně před 240-230 Milony let
Místo:Čína
Potrava:Ryby,bezoobratlí
Objevil a popsal:Wang 1959

Mesonyx

25. ledna 2013 v 21:00 | siamotyran |  Fauna Eocénu
Mezonyx byl savec připominající vlka,který byl ale příbuzný spíše dnešním kopytníkům.Ve své době patřil jistě mezi velké dravce když jeho délka bez ocasu činila 1,5 metru a vážit mohl i přes 30 kilogramů.
Jednou z hlavních výhod mezonyxe byla jeho rychlost.S tou si mohl dovolit chytat rychlá zvířata která by jiným dravcům utekla.Na nohách na rozdíl od většiny masožravých savců neměl drápy,ale kopyta.Na lebce byl posazen dlouhý kostěný hřeben.Mesonyx měl rovněž silný stisk který dokázal na jedno kousnutí zabít kořist.Fosílie toho mesonchydia byly nalezeny na mnoho místech naší planety hlavně v USA a Číně.

Jméno:Mesonyx
Druhy:M.nuthengesis,obtusidens,uitensis,uqbulakensis
Délka:1,5metru bez ocasu
Váha:Okolo 30 Kg
Místo:USA,Čína
Období:Eocén přibližně 55-45 miliony lety
Potrava:Rychle se pohybující zvěř,možná zdechliny
Obejvil a popsal:Cope 1872

Žralok Šotek

23. ledna 2013 v 17:00 | siamotyran |  Žraloci
Jediný zástupce čeleďi hlavorohovitých,známý také pod názvem žralok diblík,je pravděpodobně nejkurióznějším a pověstmi nejvíce opředený žralok vůbec.Má dlouhé,štíhlé světle růžově zbarvené tělo a jeho maso má vodivou konzistenci,což pravděpodobně napomáhá tomu, aby hustota jeho těla byla přibližně stejná jako hustota mořské vody.To je pro pomalu plovoucího živočicha,jakým žralok šotek je,velice důležité z energetického hlediska.Dvě hřbetní ploutve jsou téměř stejně velké,ploutev řiťní je dobře vyvinutá.Ploutev ocasní se skládá prakticky jen z výrazně vyvinutého,dlouhého horního laloku.Žralok Šotek má protažený rypec,který je zploštělý do podoby pádla,nozdrý má umístěné v bezprostřední blízkosti tlamy.Zuby v přední části úzkých,zašpičatělých čelistí jsou dlouhé,jehlovité a výborně se hodí k pevnému uchopení takové kořisti,jako jsou drobné ryby.V zadní čelisti tlamy jsou pak drobné zuby tvarované tak,aby mohly dobře drtit a rozmělnovat chycenou kořist.
Žralok šotek se živí pravděpodobně drobnými rybami,korýši a olihněmi,které vyhledává pomoví elektrosenzorů umístěných na protaženém rypci.Jeho vysoce specializované čelisti jsou navíc schopné zmocnit se kořisti jediným rychlím chňapnutím nebo jí do tlamy rychlým otevřením nasát.O biologii a ekologii žraloka šotka je známo jen velmi málo.Vyskytuje se nejčastěji v blízkosti dna na kontinentálním šelfu nebo v okolí ostrovů v hloubkách kolem 1200 metrů.Vzhledem ktomu že žije tak hluboko, je jen zřídka kdy pozorován nebo uloven.Nicméně bývá příležitostně viděn i v mělčích vodách v blízkosti pobřeží.Ař donedávna nikdo živého žralok šotka neviděl.První exempláře byly proto preparovány s široce roztaženými čelistmi,což jim dodávalo velice zvláštní vzhled.Dnes již ale víme, že při zavřené tlamě přiléhá značně prodloužená horní čelist těsně ke spodině lebeční.Žralok šotek se v mořích poprvé objevil na konci Eocénu před 40 miliony let.

Jméno:Česky-Žralok šotek
Latinsky-Mitsukurina owstoni
Anglicky-Goblin Shark
Areál roozšíření:Západní a východní Atlantik,Západní Pacifik a Indický oceán.
Délka:Asi do 3,5 metru(největší známý exemplář 3,9 metru)
Váha:Přes 160 Kg(Maximum 190 Kg)
Potrava:Drobné ryby,bezobratlí
Riziko při setkání:Není nebezpečný
Početnost populace:Pravděpodobně hojný
Popsán:DS Jordan 1898

Angustinaripterus

20. ledna 2013 v 11:00 | siamotyran |  Ptakoještěři
Angustinaripterus byl ptakoještěr patřící do čeleďi Rhamphorynchidae a byl nalezen v Dashanpu v Číně.Jeho docela složité jméno znamená angustus "uzké"a naris "dírky" a koncovka pterus znamená "křídlo".Lebka byla velmi protáhlá a plochá .Na vrcholu lebky byl malý hřeben vysoký dva až tři milimetry.Čelisti byly rovné a ostré.V dolní části čelisiti je minimálně 10 párů zubů.Zádni zuby jsou malé ale čím víc jdou dopředu tím jsou delší a ostřejší lehce zakřivené do předu.Zuby se dosti podobají těm které měl jiný pterosaurus Dorygnathus.Do dnešní doby panují rozpory jestli patří Angustinaripterus do čeleďi rhamphorynchidae nebo Scaphognathinae.Podle analýzy provedené v roce 1991 byla lebka tohoto ptakoještěra dlohá 16,5 centimetrů a rozpětí křídel bylo 1,6 metru.

Jméno:Angustinaripterus
Druhy:A.Longicephalus
Rozpětí křídel:1,6 metru
Období:Střední Jura oboodobí Bathonian okolo 168 až 166 miliony let
Místo:Čína
Objevil a popsal:Objeven 1981 a popsal 1983 On,Xinlu

Huayangosaurus

16. ledna 2013 v 13:00 | siamotyran |  Jurští Dinosauři
Huayangosaurus "Huayagský ještěr " byl jedním z několika rodů stegosarů žíjící během střední jury v Číně.Svým fyzickým zjevem připomínal ostatní čínské stegosaury.Lebku měl širší než pozdější zástupci skupiny.Jeho desky byly podobného tvaru jako měli pozdější stegosauři ale byly více hrotité.Podobně jako někteří jiní jeho vrstevnící mu z boku těla vycházely velké hroty které sloužily samozřejm k sebeobraně.
Huayangosaurus patří k vůbec nejstarším stegosarům žil o celých 20 milionů let dřív než nezjznámější člen skupiny Stegosaurus.Huayangosurus patří k nejmenším stegosaurům vůbec když jeho maximální velikost nepřesáhla 5 metrů.Huayagasaurus patří do vlastní čeleď Huayangasauridae.

Jméno:Huayangasaurus
Druhy:H.Taibali
Délka:Do 4,5 metru
Výška:Do 1,8 metru
Váha:Přes 150 kilogramů
Období:Střední Jura před přibližně 165 miliony let
Potrava:Cykasy a kapradiny
Nepřátelé:Masožravci jako gasosaurus a jiní.
Objevil a Popsal:Dong Tang a Zhou v roce 1982

Dino Game 2013

11. ledna 2013 v 21:00 | siamotyran
Vítejte u první dinohry tohoto roku!
Naposledy napsali téměř všichni vyjímku tvoří Betaraptor...
Zboží:Maskáčové oblečení-vhodné pro prodirání se hustým porostem 200
Dovoz jídla (Dosud jíte jen to co najdete na ostrově a to co jste si přivezly a že toho moc není :) )

Haas
Den 2 14:45
Zvíře se skrylo někde v malém mangrovovém lese!
A)následovat ho
B)použít dalekohled
C)Pokračovat dál v cestě
D)vlastní odpověď

Deinonych
Den 2 12:00
Tak po 4 úmorných hodinách si nalezl prales ale voda vám už skoro došla
A)najít vodu
B)Dát si přestávku
C)Vrátit se k původnímu místu
D)vlastní odpověď

Megaraptor
Den 2 20:00
Zraněný člen posádky už je naštěstí v pořádku Guanlongové jsou už ve svém oplocení Sinraptor je větší tak to ještě chvíli potrvá a Huayangasaurus se zdá být na ostrově spokojený.
A)Přespat na ostrově(bezpečnější)
B)Vrátit se do Číny
C)Pomáhat s oplocením pro sinraptora
D)vlastní odpověď

Oceánpravěků
Den 2 15:30
Hodil jste po ambulocetovi sít zdá se že úspěšně!
A)Postavit portál
B)Zkontrolovat Ambuloceta
C)Pustit ho
D)vlastní odpověď

Kryptoraptor
Den 2 11:20
Zdá se že se vás to leklo a uteklo.
A)odpočinout si
B)hledat nějakou zvěř
C)zůstat na místě
D)vlstní odpověď

Dinosaurss
Den 2 22:00
Chceš něco udělat na ostrově než půůjdeš spát??(Kvesalkoatlovi se staví voliéra
D)

Betaraptor
Den 2 2:25
Zavolal jsi ostatní členy na pomoc ale ztratil jsi tak drahocený čas!
A)rychle vytáhnout námořníka
B)Opatrně ho výtahnete
C)necháte ho na místě
D)vlastní odpověď