Prosinec 2012

Žralok Skvrnitý

23. prosince 2012 v 12:00 | siamotyran |  Žraloci
Se žralokem skvrnitým se můžete setkat i pod jmény žralok písečný,žralok tygří nebo šedá sestra.Je jedním ze čtyř členů čeledi písečnikovitých,kam patří značně velcí žraloci hrozivého vzhledu.Obvykle je můžeme zpozorovat,jak pomalu plavou s otevřenou tlamou,ve které jsou vidět dlouhé,tenké,jehlám podobné zuby.Mají zavalité tělo opatřené dvěma velkými hřbetními ploutvemi.Prodloužený ocas má dlouhý horní lalok, je opatřen předocasním zářezem, ale nemá vyvinutý kýl.Rypec má žralok skvrnitý krátký a zploštělý,jeho hřbetní ploutve jsou skoro stejně velké, přední je umístěna blíže k ploutvím břišním než k prsním.Bronzové zbarvení vrchní strany těl pozvolna přechází v bělavé břicho.Mladí jedinci mají na ocase a zadní části těla rozbroušené hnědavé nebo rezavé skvrny, které s přibývajícím věkem blednou.Po každé straně horní čelisti mají rozmístěny tři řady velkých zubů.Žralok skvrnitý se vyskytuje v mělkých zátokách, nad písčinami v pobřežních vodách(do 200 metrů) v blízkosti skalnatých a tropických útesů.Potápěči se mohou často setkakt s početnými skupinami těchto žraloků v okolí skalních výchozů nedaleko pobřeží.
Žralok skvrnitý je v podstatě mírný, útočí jen když je vyprovokován.Za celou historii pozorování došlo k 29 útokům žraloka skvrnitéh a pouze dva byly smrtelné.Jeho potravu tvoří různé druhy větších i menších kostnatých ryb,malí žraloci a rejnoci dále korýši a olihně.Dokáže ležet po dlouhou dobu bez hnutí ve vodě,přičemž ho nadlehčuje vzduch,který polyká nad hladinou a ukládá ho v žaludku,takže se jeho měrná hmotnost téměř vyrovná s hustotou vody.Je o něm známo, že podníká dlouhé migrace podél pobřeží,aby nalezl vhodné podmínky pro rozmnožování.Na jeho reprodukci je zajimavé to, že v každé ze dvou děloh se vyvine pouze první ze zárodků, který pak, když je dlouhý okolo 17 cm,zabije a pozře ostatní své sourozence.V dalším průběhu vývoje se tato dvě embrya živí zbylými vajíčky(ovifágie)a vyrůstají ve dvou oddělených děložních komorách.Po ukončení vývoje, asi po osmi až devíti měsících, rodí samice dvě živá mládata, dlouhá asi metr.

Jméno:Česky-Žralok Skvrnitý
Anglicky-Sand Tiger Shark
Latinsky-Carcharias Taurus
Areál rozšíření:Západní Atlantikického,Indckého a Tichého oceánu.
Délka:Dorůstá až 3,2 metru
Váha:Max dosažená hmotnost 159 kilogramů
Potrava:Ryby,paryby,oliihně a korýši
Riziko při setkání:Pouze je-li vyprovokován
Početnost populace:Hojný
Pospán:Rafinesque 1810

Dimorphodon

22. prosince 2012 v 10:00 | siamotyran |  Ptakoještěři
Dimorphodon patří mezi nejznámější ptakoještěry vůbec.Jde od jiných ptakoještěrů rozpoznat hlavně svou obrovskou hlavou.Velkou vzáností je že ma dimorphodon dva typy zubů což je u plazů velmi neobvyklé.Jelikož patřil dimorphodon mezi první ptakoještěry byl velice primitvní,měl malý mozek a krátká křídla která dosahovala rozpětí do 1,5 metru.Ocas byl dlouhý a skládal se ze 30 obratlů prvních šest bylo pružných ale zbylé byly delší a tuzší.Dimorphodon pravděpodobně chodil jako jiný pterosauři po všech čtyřech končetinách.
Přestože měl velkou lebku byl stisk zubů slabý ale zato rychlý tudíž ideální k lovená hmyzu,ikdyž se možná mohl ve vzácných případech živit obratlovci popřípadě zdechlinami.První fosilní zbytky tohoto spodno jurského ptakoještěra byly objeveny již na konci roku 1828.Další fosílie byly pak nalezeny v roce 1835 a 1858 známým paleontologem Richardem Owenem,

Jméno:Dimorphodon
Druhy:D.Macronyx,weintraubi
Rozpětí křídel:Max 1,5 metru
Váha:Do 10 kilogramů
Potrava:Hymz(někdy také ryby,zdechliny)
Období:Spodní jura-197-195(175-160 zdroje se liší) miliony let
Místo:Evropa
Objevil a Popsal:Objeven 1828 popsán 1829 William Buckland

Gigantspinosaurus

20. prosince 2012 v 16:00 | siamotyran |  Jurští Dinosauři
Gigantspinosaurus byl dalším jurským stegosaurem objeveným v Číně.Jméno dostal podle obrovských rameních trnů.Narozdíl od jiných stegosaurů měl ale dosti malé hřbetní štíty.tento theyrophor nepatřil mezi velké stegosaury dorůstal do délky okolo 4,2 metru a váhy přibližně 700 kilogramů.
Gigantspinosaurus je v současné době nejstarším nalezeným stegosaurem jeho fosílie byly nalezeny v horninách starších 170 milionů let.První fosílie byly nalezeny již v roce 1982 ale ještě v roce 1985 ho považovali za pravděpodobně nejznámějšího Čínského stegosaura Touijiangosaura.Své jméno dostal až v roce 1992.

Jméno:Gigantspinosaurus
Druhy:G.sichuanensis
Délka:lehce přes 4 metry
výška:do 1,7 metru
Váha:až 700 kg
potrava:Jako jiní stegosauři
Prostředí:Lesy
nepřátelé:Činští dravci-allosauridi,sinraptoridi
Období:Svrchní Jura 160 milionu let (možná více)
Nalezen a popsán:Nalzene 1982,popsán 1992 Ouyang

Last Dino Game Roku 2012

11. prosince 2012 v 21:00 | siamotyran |  HRA
Vítejte po měsíci zpátky ve hře tentokrát opět není zboží kvůli hurikánu k máni příště už ovšemnějaké bude..Naposled nenapsal Betaraptor...

Haas
Den 2 14:00
Jdeš po písečné pláži a najednou zahlédneš stopy!Asi nějakého velkého býložravce...
A)Jít po stopách
B)jít dál po pobřeží
C)poslat posádku po stopách
D)vlastní odpověď

Deinonych
Den 2 8:00
Ani nevíš jak postavil jsi stan a samou únavou si usnul.Když tě vzbudily první sluneční paprsky které dolehly na poušt zjistil jsi že z Aegyptosaura zbyla jen kostra.
A)Putovat dál pouští
B)Najít deštný les
C)zůstat na místě
D)vlastní odpověď

Megaraptor
Den 2 18:00
Oba Guanlongové byly bez problému chyceni ikdyž jeden po střele uspávací puškou utekl do lesa a museli jste ho chvíli hledat,chytání siraptora bylo už náročnější byl agresivní a jednomu z tvých vojáků ošklivě poranil nohu!(Oba druhy jsou v tuto chvíli v kleci)
A)Začít stavět oplocení pro masožravce
B)vrátit se do minulosti
C)podívat se na huayangasaura
D)vlastní odpověď

Oceánpravěků
Den 2 14:55
Ou!Lepticidum vběhlo do tlamy hladovému ambulocetovy!
A)chytit ambuloceta
B)vzdálit se
C)pokračovat v cestě
D)vlastní odpověď

Kryptoraptor
Den 2 11:15
Jeden pozorný člen tvého týmu si všiml že na vás něco kouká z lesa
A)nabít zbraně
B)poslat vojáky podívat se co se děje
C)Zůstat na místě
D)vlastní odpověď

Dinosaurss
Den 2 19:00
Quetzalcoatlus je v Parku!Je tu ovšem menší problém kde ho vlastně budeš mít?
D)tvá odpověď
Po odpovědi napiš co budeš dělat dál
A)vrátiš se do Číny
B)Odpočineš si v parku

Betaraptor
Den 2 1:45
Hodil jsi lano to bude těsné!
A)rychle vytáhneš námořníka
B)zavoláš ostatní členy týmu na pomoct
C)necháš námořníka at vyleze po laně na loď
D)vlastní odpověď