Červen 2012

Hyena Jeskynní

25. června 2012 v 15:00 | siamotyran |  Pleistocenská megafauna
Jeskyní hyena je poddruh dnešní hyeny skvrnité žijící během pleistocénu po celé Eurásii od Činy po Španělsko.Ačkoliv se dříve soudilo že jeskyní hyena je samostatný druh díky velkým rozdílům mezí jí a dnešní hyenou skvrnitou došlo se pomocí analýzy DNA k závěru že se jedná o poddruh dnešní hyeny.Evropské jeskyní hyeny byly také tězší než ty Africké a mohli dosahovat hmotnosti až 100 kilogramů.Stejně jako dnešní hyeny i ty jeskyní měli dostatečnou sílu aby rozdrtily kosti a používaly je nejen ke stravovaní ale take k ruzným hrám.Nejčastější kořistí hyeny jeskynní v okolí Českého Krasu byl kůň převalského který představoval 16-51% potravy.Nejnebezpečnější kořístí této šelmy byl pravděpodobně srstnatý nosorožec jehož kosti byly také nalezeny v jeskyních kde žili jeskynní hyeny.Třetí nejčastější obětí byly sobové.Kromě těchto tvorů se taky živil ikdyž jen zřídka tvory jako megaloceros,stepní zubr nebo kamzíky či ibexi.
Hyeny byly velmi početné v Asii kde nežilo tolik jeskyních medvědů a lvů.Hyeny se potkávali také s neandrtálci a občas je i lovili ale to platilo i naopak.Hyeny jeskyní byly také jeden z důvodů proč se lidé nemohli dostat k beringové úžině(oblast mezi Asii a Amerikou).Hyeny začali mizet z Evropy asi před 15 tisíci lety kvůli změně prostředí které více vyhovovalo vlkům a lidem než hyenám.Poslední jeskyní hyeny vymizeli ze západní Evropy asi před 11 tisíci lety.

Jméno:české-Hyena Jeskynní(poddruh dnešní Hyeny skvrnité)
anglické-Cave Hyena
Druhy:C.c.spalea,C.crocuta(hyena skvrnitá)
Délka:1,5 metru
výška v kohoutku:70 cm
váha:Až 100 kilogramů
období:Střední až pozdní pleistocén-800 tis-11 tisíc lety
místo:Celá Euroásiie
Potrava:Kůň převalského,srstnatí nosorožci,občas jiný kopytnatci a neandrtálci
Důvod vymření:Lidé a změna prostředí
Objevil: /

Wobegong Indonéský

17. června 2012 v 19:00 | siamotyran |  Žraloci
Wobegongové mají mnoho základních znaků společných se žraloky vouskatcovitými,slepounovitými,kobercovitými a žralůčkovitými.Mají protáhlé tělo,které je zploštělé zvláště v hlavové části,a dvě hřbetní ploutve přibližně stejné velikosti-posunuté na záď.Široké a krátké prsní ploutve jsou výborně přizpůsobené k pohybu po dně útesů.Wobegong indonéský má po celém těle vzor sestavený z drobné síťové kresby na jednotvárně šedém nebo hnědém podkladu.Spodní strana těla je bělavá.Tento neobvyklý žralok s vyznačuje širokou,plochou hlavou.Horní čelist je lemována množstvím jemně rozvětvených kožních laloků,které vypadají jako masité závěsy visící přes tlamu.Také brada a spodní sanice jsou ozdobeny masitými,síťovanými přívěšky.
Uvnitř těchto přívěsků a laloků jsou rozvětvené nasální vousky a rýhy,které přivádějí vodu do tlamy.Tlama je vyzbrojena množstvím ostrých,jehlicovitých zubů,které se výborně hodí pro chytání ryb,tvořících většinu wobegongových kořistí.Wobegong indonéský žije v teplých vodách mírného pásma i ve vodách tropického a je hojným obyvatelem tropických útesů v okolí Nové Guineje,při pobřeží severní Austrálie a Indonésie.Během dne se obvykle zdržuje v jeskyních a ve stěnách útesů,kde se živí rybami,kterů tu odpočívají.V noce jeskyně opouští a loví drobné živočichy,ryby a bezobratlé.Samice pravděpodobně rodí živá mláďata,která jsou po narození dlouhá okolo 22 centimetrů.Potápěči mohou nejčastěji pozorovat menší exempláře dlouhé okolo jednoho metru.Vzhledem k členitému povrchu těla je těžké wobegongy indonéské na dně objevit.Bylo zaznamenáno mnoho zpráv o útocích wobegongů na potápěče.Většinou jde o případy,kdy je potápěči dráždili tahaním za ocas,nebo na ně nešťastnou náhodou šlápli.Jsou však zaznamenány i takové případy,kdy došlo k nevyprovokovanému útoku.

Jméno:České-Wobegong Indonéský
Anglicky-Tasselled Wobegong
Latinsky:Eucrossorhinus dasypogon
Areál rozšíření:Západní oblasti pacifiku
Délka:3-4 metry
Riziko při setkaní:Pokud není vyrušen nebo podrážděn nebývá nebezpečný
Nejvhodnější doba pozorování:V mnoha oblastech ho lze pozorovat po celý rok
Početnost populace:Hojný
Popsal:Bleeker 1867

Ceresiosaurus

13. června 2012 v 16:00 | siamotyran |  Mořští ještěři
Ceresiosaurus "ještěr z jezera Ceresio" je nothosaurus žijící během středního triasu.Tento mořský ještěr dorůstal o něco větších rozměrů než většina ostatních nothosaurů.Měl také velmi protáhlé ploutve delší než většina ostatních nothosaurů a podobné později žijícím plesiosaurům.Ceresiosaurus měl nejkratší lebku ze všech nothosaurů.
Z analýzi kostí vyplývá že ceresiosaurus plaval podobněj jako dnešní tučnák.Důkaz o rychlosti ceresiosaura dokládá že se v břiše tohoto mořského ještěra našel i jiný nothosaurus-Pachypleurosaurus.Mláďata jako všichni notosauři rodil na břehu.Někteří vědci si také myslí že Ceresiosauři jsou vlastně dospělí lariosauři.

Jméno:Ceresiosaurus
Druhy:E calcagni,ruselli
Délka:4 metry
Váha:90-200 kg
Období střední trias 245-237 mil.let
Potrava:ryby,jiní menší nothosauři
Konkurenti:jiní nothosauři a velké dravé ryby
Prostředí:mořská pobřeží
Popsal:Benrhard Meyer 1931

Eudimorphodon

5. června 2012 v 19:00 | siamotyran |  Ptakoještěři
Jeden z nejstarších ptakoještěrů Eudimorphodon "pravý dimorfní zub" byl nalezen v roce 1973 poblíž Bergama v Itálii.Měl mezi ptakoještěry průměrné rozpětí křídel 100 centimetrů.Bylo nalezeno několik koster Eudimorphodona včetně mláďat.
Eudimorphodon měl až 110 zubů dlouhých asi šest centimetrů.V přední části čelisti měl mnoho zubů na každé straně v horních čelistech čtyři a v dolních po dvou.Ocas tvořil asi 50% délky tohoto létajícího ještěra.Tento ptakoještěr obýval mořské břehy západní evropy kde lovil ryby a hmyz.Přes pdobnost jmen nebyl Eudimorphodon nějak spřízněn se spodno jurským dimorphodonem.

Jméno:Eudimorphodon
Druhy:E.ranzii,cromptonellus
Délka:70 centimterů
rozpětí křídel:1 metr
váha:několik kilogramů
období:svrchvní křída 210-203 miliony lety
prostředí:mořská pobřeží
konkurence: /
Objevil:Zambelli 1973

Eocarcharia

3. června 2012 v 13:00 | siamotyran |  Křídový Dinosauři
Eocarcharia z řečtiny "eos vyvojově bazální a karcharias-žralok" byl jeden z mnoha velký dravců žijících v Africe ve spodní křídě před zhruba 110 miliony let.Z celého tvora byla nalezena pouze jeho lebka podle níž odhadujeme že šlo o velkého teropoda dlouhého asi osm až dvanáct metrů.
Eocarcharia patří do čeleďi carcharodontosauridae do níž patří vrcholoví predátoři jako carcharadontosaurus,giganotosaurus nebo právě eocarcharia.Teropod byl nalezen v roce 2000 známým paleontologem Paulem Serenem.Jelikož byla nalezena pouze lebka tak se o tomto dravci moc neví.

Jméno:Eocarcharia
Druhy:E.Dinops
Délka:8-12 metrů
Výška:přes 3 metry
váha:1000 liber
Období:Střední Křída-před 112 miliony let
prostředí:deštné lesy
Potrava:býložravci
konkurence:jiní carcharodontosauři
Objevil:Sereno 2000