Antigua a Barbuda

16. března 2018 v 10:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: Karibik, Malé Antilly
Rozloha: 442 km² (209. na světě)
Počet obyvatel: 100 9631 (2016)
Hlavní město: Sr. John's
Nejvyšší bod: Mount Obama 402 m.n.m.
HDI: 0,783 (58. na světě 2015)
Zřízení: konstituční monarchie
Etnikum: 89% černoši, 4,4% mulati, 2,4% běloši, 2,5% ostatní
Náboženství: 77% křesťanství, ostatní ? %Krátce z historie

- Lidé doby kamenné se dostali na Antiguu z Jižní Ameriky asi před 4000 lety
- Když v roce 1493 objevil Antiguu Kryštof Kolumbus, byl prvním bělochem, kterého kdy domorodí Arawakové viděli
- V roce 1620 ostrov zabrali Španělé, ale už v roce 1632 ho obsadili Britové a po krátkém období francouzské okupace zde bylo ustanoveno v roce 1667 britské panství
- Otroctví, využívané k pěstováním cukrové třtiny, bylo zrušeno v roce 1834
- V únoru 1967 získala vnitřní autonomii jako přidružený stát Velké Británie a 1. 11. 1981 vyhlásila nezávislost pod názvem Antigua a Barbuda
- V roce 2017 byl ostrov Barbuda v důsledku Hurikánu Irma značně poničen, veškeré obyvatelstvo bylo evakuováno


Geografie a klima

Antigua a Barbuda se rozprostírá na třech ostrovech, největším Antigue, 100 km vzdálené Barbudě a neobydleném skalnatém ostrově Redonda. Na severu ostrova Antigua se do výšky 100 m n. m. zvedá silně rozčleněná vápencová tabule a na jihu zbytek denudované sopky. Zarovnaný povrch Barbudy utvářejí korálové vápence. Do 300 m n. m. se zvedající skály ostrova Redonda mají sopečný původ.

Antigua je největším ze Závětrných ostrovů. Ostrovy mají teplé, tropické klima s vyrovnanými teplotami (okolo 27 stupňů Celsia) po celý rok


Fauna a flóra

Jelikož v průběhu kolonizace došlo k téměř kompletnímu vymýcení zdejších lesů, spatříte pozůstatky původní živočišné říše jen na jihu Antiguy. Typickým zvířetem je mangusta, malá promykovitá šelma, dovezená v minulosti z důvodů redukce krys. Z dalších savců se nejhojněji vyskytují netopýři, kozy a osli.

Země oplývá především ptáky, zejména hnědými pelikány, fregatkami a celou škálou tropických druhů. V okolním moři jsou mimo přehršlí pestrobarevných ryb k vidění barakudy, želvy, rejnoci a také některé druhy kytovců a žraloků.


Ostrovy jsou vesměs pokryty suchomilnými křovinami a trávami, daří se ananasům a banánům, naleznete tu kokosové palmy, chlebovníky, agáve nebo aloe.

Na ostrovech Antigua a Barbuda (a Redonda) žije sedm endemických druhů, z toho šest druhů plazů: Anolis Leachův, Wattsův a Redondův, Ameiva Griswoldova, gekon - Sphaerodactylus elegantulus a kriticky ohrožená štíhlovka Antiguánská. Sedmým endemickým druhem je lesňáček Barbudský.

 

Barbados

9. března 2018 v 13:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: Karibik, Malé Antilly
Rozloha: 439 km² (210. na světě)
Počet obyvatel: 277 821 (2010)
Hlavní město: Bridgetowon
Nejvyšší bod: Mount Hillaby 337 m.n.m.
HDI: 0,795 (54. na světě 2015)
Zřízení: konstituční monarchie
Etnikum: 90,4% černoši, 4,1% mulati, 3,7% běloši, 1,3% indové, 0,4% ostatní, nespecifikováno
Náboženství: 74,6% křesťanství, 4,8% ostatní, 20,8% žádné/neuvedeno


Krátce z historie
- Před připlutím Evropanů obývali Barbados Indiáni, Aravaci a Karibové
- Ostrov byl objeven Portugalci v roce 1536 a své jméno dostal zřejmě podle dlouhých liján fíkovníků, které vypadají jako vousy
- Na konci 16. a začátku 17. století krátce ovládali ostrov Španělé a Portugalci. Aravaci prchli na sousední ostrovy. Obě velmoci poté ostrov opustili
- První britská loď zakotvila na Barbadosu 14. května 1625. První osada zde vyrostla 17. února 1627 a skládala se z 80 osadníků a deseti dělníků
- Barbadoský parlament (House of Assembly, zřízen roku 1639) je třetí nejstarší na západní polokouli
- V roce 1780 ostrov zasáhl a strašlivě zpustošil Velký hurikán, zahynulo 4500 obyvatel
- O 74 let později zabila cholera na Barbadosu 20 tisíc obyvatel
- Roku 1961 získal Barbados vnitřní autonomii a 30. 11. 1966 nezávislost


Geografie a klima
Barbados je nejvýchodnější ostrov Malých Antil. Ostrov je poměrně rovinný v porovnání se západními sousedy. Většinu ostrova tvoří nížiny, v jeho vnitrozemí se nachází několik vyvýšených oblastí. Nejvyšší bod na ostrově je vrchol Mount Hillaby ve farnosti Saint Andrew (různé zdroje udávají 336-340 m n. m.) Původ ostrova je nevulkanický, vznikl nadzvednutím mořského dna v důsledku podsouvání Jihoamerické desky pod Karibskou. Mimo skalnaté jádro, které geologicky navazuje na Trinidad, tvoří hlavní horninu vápenec vzniklý činností korálů.


Klima ostrova je tropické, pasáty udržují relativně mírné teploty nad ostrovem. Období dešťů spadá do období června až listopadu, období sucha na zbytek roku. Celkové roční srážky činí 1000-2300 mm. Teplota v období sucha tj. od prosince do května zastupuje hodnoty mezi 21 až 31 °C. Mezi měsíci červen a listopad je to od 23 až 30 °C. Podle Köppenovy klasifikace podnebí spadá Barbados do tropického monsunového klimatu. Přirozený pokryv tvoří tropický deštný les a mangrovníkové porosty, ty však byly ve velké většině území vymýceny a z velké části nahrazeny plantážemi cukrové třtiny a pastvinami. Zalesněno je 12 % plochy ostrova, za původní les lze však považovat pouze asi 20 ha porostu.


Fauna
Fauna Barbadosu je méně rozmanitá něž na jiných karibských ostrovech. Zánik přirozeného prostředí, zavlečená zvířata a nárust obyvatel zapříčinil, že zdejší tvorové se museli přizpůsobit pokud chtěli na Barbadosu přežít. Barbados je mladší než většina ostrovů v Malých Antilách, a proto zde začali ptáci migrovat teprve nedávno.


Drtivá většina savců byla na Barbados introdukována. Nejčastějšími příklady mohou být myši, potkani, polní zajíc, promyka mungo nebo kočkodan zelený. Prasata dovezená Portugalci v roce 1563 jako zdroj potravy časem zdivočela, ale poté, co byl ostrov osídlen Brity byla vyhubena.


Na Barbadosu žil v 20. století vyhubený barabadoský mýval. Ten byl považován za endemický druh, i když není jisté, zda nebyl na ostrov dovlečen v minulosti indiány. Jedinými původními savci na ostrově tak zůstali netopýři. Leguán zelený se vyskytoval na Barbadosu než byl z ostrova vystrnaděn. Běžně zde můžeme narazit na endemický druh anolise a gekona domácího. Vzácněji pak na druhy plazů tegu a teju. Celkem běžná je zde želva uhlířska, která však jako mnoho jiných zvířat byla na Barbados uměle introdukována.


V minulém století byl vyhuben místní užovkovitý Liophis grass snake. Hlavní příčinou bylo zavlečení promyk, jeho predátorů. Kromě dalšího druhu užovky žije na Barbadosu také nejmenší had na světě, slepan - Barbados threadsnake dosahující délky jen deseti centimetrů. Ropucha obrovská a Johnstone's whistling frog zastupují na Barbadosu obojživelníky. Ropucha byla na ostrov zavlečena kvůli likvidaci hmyzu, jenž ničil zdejší cukrovou třtinu. Jako na mnoha jiných místech, se ale v určitých oblastech ropuchy přemnožily.


Divoká forma živorodky duhové pochází z Barbadosu, Trinidadu a Jížní Ameriky. Ve sladkých jezerech Barbadosu můžeme v hojných počtech natrefit na tlamouna mosambického určeného k akvakultuře.

Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy

2. března 2018 v 12:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: Indický oceán
Rozloha: 412 km² (211. na světě)
Počet obyvatel: 0 (2016)
Hlavní město: /
Nejvyšší bod: Mawson Peak 2746 m.n.m.
HDI: /
Zřízení: území spravované Austrálií
Etnikum: /
Náboženství: /


Krátce z historie

- Heardův ostrov byl poprvé navštíven až v polovině 19. století
- Jako první jej pravděpodobně spatřil Peter Kamp 27. listopadu 1833
- 25. listopadu 1853 ostrov uviděl americký lovec tuleňů John Heard při cestě z Bostonu do Melbourne. Ostrov po něm byl následně pojmenován
- Krátce poté, 4. ledna 1854, objevil kapitán William McDonald McDonaldovy ostrovy v blízkosti Heardova ostrova
- Na ostrovech nikdo nepřistál až do března roku 1855, kdy se na něm vylodili lovci tuleňů vedení kapitánem Erasmem Darwinem Rogersem
- V období od 1855 do 1880 zde žilo ve velmi drsných podmínkách několik desítek lovců tuleňů (jednu dobu až 200 na jednou)
- Do roku 1880 však byla značná část populace tuleňů vyhubena, a lovci proto ostrov opustili
- První přistání na McDonaldových ostrovech bylo zaznamenáno 12. února 1972, kdy zde vědci Grahame Budd a Hugh Thelander přistáli s helikoptérou
- Zatím poslední expedice zamířila na ostrovy 23. března 2016


Geografie a klima

Heardův ostrov
Heardův ostrov je pustý, hornatý a pokrytý ledovci. Jeho dominantou je aktivní vulkán Mawson Peak, který je součástí masivu Big Ben. Tento vulkán je nejvyšší horou Austrálie - jeho výška činí 2 745 metrů, tedy o 527 metrů více než výška Mount Kosciuszka. Druhá z obou aktivních sopek je na McDonaldově ostrově. Poté co byla 75 000 let v klidu, začala v roce 1992 soptit. K dosud poslední erupci došlo 10. srpna 2005.


McDonaldovy ostrovy
McDonaldovy ostrovy jsou skalnaté a malé a nacházejí se 44 km západně od Heardova ostrova. Ostrovy jsou tři: McDonaldův ostrov (230 m vysoký), ostrov Flat (55 m vysoký) a ostrov Mayers Rock (170 m vysoký).Jejich celková plocha je 2,5 km². Ostrovy jsou vrcholky podmořského hřbetu Kerguelen. Zhruba 10 km severně od Heardova ostrova leží malá skupina ostrůvků a skal, jejichž rozloha činí dohromady přibližně 1,1 km². Jsou to ostrovy: Shag Islet, Sail Rock, Morgan Island a Black Rock.

Na Heardově ostrově ani na McDonaldových ostrovech není žádný přístav. Ostrovy mají antarktické klima se stálými teplotami po většinu roku. Průměrné letní teploty se pohybují od 3,7 do 5,2° C . V zimě bývají tyto hodnoty zhruba o pět stupňů nizší. Déšť či sníh padá ve třech ze čtyř dnů.


Fauna
I přes značné drancování během 19. století zůstaly ostrovy téměř netknuté. To oceňuje mimo jiné UNESCO. Pokud odhlédneme od mořské fauny, která tvoří jednoznačně největší procento tvorů obývajících okolí Heardova a McDonaldových ostrovů žije několik druhů i částečně na souši. Jsou to především lachtani a tuleni například: Tuleň leopardí, Weddellův, lachtan antarktický či rypouš sloní.


Ostrovy navštěvují také tučníči a čtyři z šesti druhů zde dokonce hnízdí (tučňák patagonský, skalní, žlutorohý a oslí). Tuto nevlídnou krajinu navštěvují a hnízdí i jiné druhy ptáků: buřňáci, albatrosi, racci a jiní. Na tomto místě žijí dva endemické poddruhy. Jedním z nich je kormorán z Heardova ostrova a druhým druh štítonose černozobého.

 


Svatý Vincenc a Grenadiny

23. února 2018 v 11:00 | siamotyran |  Projekt Svět
Místo: Karibik, Malé Antily
Rozloha: 389 km² (212. na světě)
Počet obyvatel: 109 643 (2016)
Hlavní město: Kingstown
Nejvyšší bod: Soufrière 1234 m.n.m.
HDI: 0,722 (99. na světě 2016)
Zřízení: konstituční monarchie
Etnikum: 66% černoši, 19% mulati, 6% indové, 4% evropani, 2% karibové, 3% ostatní
Náboženství: 81,5% křesťanství, 10,3% bez náboženství nebo neudali náboženství, 6,7% ostatní náboženství


Krátce z historie
-Ostrovy původně známý jako Youlomain obývali Kariby, kteří jej před evropany agresivně bránili až do začátku 18. století
- Jako první z evropanů jej objevil Kryštof Kolumbus v roce 1493
- Po jejich obsazení začali na Svatý Vincenc a Grenadiny dovážet otroky z Barbadosu, Svaté Lucie a Grenady. Začalo docházet k míšení s Kariby a vznikla národnostní skupina potomků černých otroků a Karibů známá jako Garífuna
- Počátkem roku 1719 zde začali francouzští osadníci pěstovat kávu, tabák, bavlnu a cukrovou třtinu
-Zrušení otrokářství v roce 1834 přitáhlo ve čtyřicátých letech 19. století pracovníky z Portugalska
- V 18. století o ostrov usilovali Francouzi a Britové. Druzí jmenovaní jej získali v roce 1783 a kolonie jim patřila až do roku 1958, kdy se spolu s dalšími karibskými ostrovy osamostatnili
- V roce 1979 získal Svatý Vincenc a Grenadiny nezávislost v rámci britského společenství a od následujícího roku je členem OSN


Geografie a klima
Většinu území státu svou rozlohou zaujímá ostrov Svatý Vincenc (344 km²), který je sopečného původu. Zbytek tvoří Grenadiny, skládající se z 32 menších korálových ostrůvků, z nichž je jen polovina osídlena. Většími ostrůvky jsou Bequia, Canouan, Mustique, Union Island. Podnebí je horké a vlhké. Velice časté jsou hurikány. Nejvyšší horou ostrova Svatý Vincenc je stratovulkán Soufrière, 1234 m. K velkým erupcím došlo v letech 1812 a 1902. Erupce roku 1902 zabila 1680 lidí. K Poslední erupci došlo v roce 1979.


Fauna
Svatý Vincenc a Grenadiny se můžou pochlubit několika druhy žijícíh pouze na tomto ostrově: hroznýš Corallus cookii, užovka Saint Vincent Black Snake, žába Pristimantis shrevei, druh gekona Sphaerodactylus kirbyi a lesňáček hvízdavý. Jinak se fauna příliš neliší od jiných ostrovů v Karibiku.


Žralok ostrý

19. února 2018 v 11:00 | siamotyran |  Žraloci
Jedním z nejhojnějších druhů malých modrounů v západních oblastech Pacifiku a v Indickém oceánu je žralok ostrý. Má hnědavě červené až šedé tělo s bílým břichem. Podobně jako ostatní žraloci tohoto rodu je štíhlý a má rypec parabolického tvaru, což je dobře vidět při pohledu svrchu. Relativně velké oči má umístěné nad předním okrajem tlamy. První hřbetní ploutev má mnohem větší než ploutev druhou. Prsní ploutve má krátké a silné, břišní ploutve malé. Od ostatních modrounů žijících v této oblasti ho odlišují dlouhé labiální rýhy, které se mu táhnou od koutků tlamy. Podobný žralok thajský obývá pobřežní oblasti Afriky, na východ zasahuje až k Nové Guineji a na sever k Japonsku. Australský žralok Taylorův žije podél pobřeží severní poloviny Austrálie. Oba tyto velmi blízce příbuzné druhy mají labiální rýhy od koutku tlamy krátké. Žralok ostrý se vyskytuje ve značném množství v pobřežních vodách a nad kontinentálním šelfem, a to až do hloubky 200 metrů. Většinu dne tráví v malých skupinách nebo i velkých hejnech hledáním potravy v těsné blízkosti dna. Tam se s ním mohou také nejčastěji potápěči setkat. Jeho jídelníček tvoří většinou menší ryby - sledě, sardinky, platýsi a bezobratlí živočichové. Sám žralok ostrý však tvoří hlavní složku potravy některých větších druhů žraloků. U pobřeží, kde se k ochranné pláži používají sítěné bariéry, které mají koupající se lidi ochránit před velkým žraloky, lze za těmito sítěmi pozorovat množství žraloků ostrých. Pro plavce ani potápěče však nejsou vůbec nebezpeční, protože nejsou agresivní. Samice dosahují pohlavní dospělosti ve stáří asi dvou let, když dorostou délky okolo 75 centimetrů. Po přibližně roční březosti rodí samice 1-8 mláďat, která jsou dlouhá asi 25 centimetrů. Žralok ostrý má značný význam pro komerční rybolov a je také důležitým článkem v potravním řetězci všech regionů, kde žije.


Jméno: česky - Žralok ostrý
anglicky - Milk shark
latinsky - Rhizoprionodon acutus
Areál rozšíření: východní oblasti Atlantiku a indopacifiku
Délka: až 1,8 metru
Váha: okolo 5 kg
Riziko při setkání: není nebezpečný
Potrava: menší ryby, bezobratlí
Početnost populace: hojný
Popsal: Rüpell 1837

Jan Mayen

16. února 2018 v 11:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: Severní Ledový oceán
Rozloha: 377 km² (213. na světě)
Počet obyvatel: 0 permanentních obyvatel
Hlavní město: Olonkinbyen
Nejvyšší bod: Beereenberg 2277 m.n.m.
HDI: /
Zřízení: součást norského kraje Nordland
Etnikum: /
Náboženství: /


Krátce z historie
- ostrov mohl být znám některým Evropanům už v 6. století
- Irský mnich Brendan hlásil po návratu z jedné ze svých cest, že byl blízko černému ostrovu, který byl v plamenech, a myslel, že našel vchod do pekla
-Henry Hudson tento ostrov objevil v roce 1607 a pojmenoval ho Hudson's Tutches nebo Touches
- V následujících letech byl ostrov přejmenovávan projíždějícími lodivody. Velrybáři z Hullu ho v roce 1611 nazvali Trinity Islandem, o rok později jej francouz přejmenoval na Île de Richelieu a o další dva roky později změnil opět ostrov jméno, když jej kapitán John Clark nazval Isabellou
-Teprve rok 1614 se také považuje za skutečně doložený rok, kdy Evropané navštívili právě ostrov Jan Mayen
- Kromě kapitána Clarka sem tehdy zavítal i Holanďan Jan Jacobs May van Schellinkhout. Jeho první důstojník zakreslil ostrov do mapy a pojmenoval ho po svém kapitánovi - Janu Mayenovi
-V letech 1882-1883 zde strávila celý rok rakousko-uherská expedice a pečlivě ostrov zmapovala
-První meteorologická stanice byla otevřena v roce 1921 Norským meteorologickým ústavem, který v roce 1922 anektoval ostrov pro Norsko
- 27. února 1930 se ostrov stal částí Norského království
-Vědci se dříve domnívali, že sopka Beerenberg je vyhaslá, ta ale v roce 1970 vybuchla a během 3-4 týdnů přidala ostrovu 3 km² nové země
-V roce 2010 byl celý ostrov vyhlášen přírodní rezervací


Biografie a klima
Jan Mayen je hornatý ostrov, nejvyšším bodem je vrchol Beerenbergu (2277 m) v jeho severní části. Ostrov se skládá ze dvou částí, severního Nord-Jan a menšího jižního Sør-Jan, které jsou spojeny 2,5 km širokou šíjí. Na šíji se nacházejí dvě největší jezera na ostrově, Sørlaguna a Nordlaguna. Nord-Jan je více hornatý, zatímco Sør-Jan je spíše plochý a bez ledovců.Jan Mayen nemá žádné letiště, takže jediný způsob jak se na ostrov dostat je lodí. Území Jan Mayenu odpovídá dvojnásobné velikosti Lichtenštejnskéha + se započítáním San Marina. Ostrov má polární klima a teploty jsou po celý rok extrémně nízké. Nejtepleji bývá v srpnu i tehdy ovšem teploty většinou nepřesáhnou šest stupňů celsia. I během polárního dne navíc bývá poměrně zataženo.


Fauna
Ostrov je důležitým stanovištěm ptáků, která zde rodí svá mláďata. Na Jan Mayenu se vyskytuje přes sto tisíc buřňáku ledních, alkounů malých nebo tlustozubých. Hnízdí zde i na tisíc alkounů obecných. Po vymření místních lišek polárních na počátku 20. století nežije na ostrově žádný pozemní savec (s vyjímkou člověka). V minulosti Jan Mayen na ledovci občas navštíli lední medvědi, ale kvůli úbytku ledu je nepravděpodobné, že by se ještě někdy na ostrov dostali.


Americké Panenské ostrovy

9. února 2018 v 11:00 | siamotyran |  Projekt Svět


Místo: Karibské moře
Rozloha: 346,36 km² (214. na světě)
Počet obyvatel: 106 405 (2010)
Hlavní město: Charlotte Amalie
Nejvyšší bod: Crown Mountain 474 m.n.m.
HDI: 0.894 (59. na světě 2008)
Zřízení: nezačleněné území USA
Etnikum: 76% černoši, 15,7% běloši, 4,9% ostatní, 2,1% mulati, 1.4% asiaté
Náboženství: Svatá Helena - 93% křesťanství, ostatní 7%


Krátce z historie

- Před nalazením ostrova Kryštofem Kolumbem v roce 1493 osídlily Americké Panenské ostrovy kmeny Cibonejů, Karibů a Arawaků
- Po dalších více než dvě stě let patřilo území mnoha evropským velmocem - Španělsku, Británii, Nizozemsku, Franci, Dánsku nebo Maltézským rytířům
- Dánská Západoindická společnost se usadila na Sv. Tomáši v roce 1672, na Sv. Janu v roce 1694 a odkoupila St. Croix od Francie v roce 1733
- Během námořní války v 1. světové válce se Spojené státy obávaly, že by ostrovy mohly být obsazeny Němci jako námořní základna. Znovu tedy nabídly Dánsku odkup ostrovů. Po několika měsících jednání byla odsouhlasena kupní částka 25 milionů dolarů
- 17. ledna 1917, kdy USA a Dánsko podepsaly dohodu. USA převzaly ostrovy 31. března, kdy teritorium přejmenovaly na Americké Panenské ostrovy


Geografie a klima
Americké Panenské ostrovy leží v Atlantickém oceánu, 60 kilometrů východně od Portorika a hned vedle západního souseda Britských Panenských ostovů. Území se skládá z tří hlavních ostrovů - Svatého Tomáše, Svatého Jana a Saint Croix. Americké Panenské ostrovy jsou známé svými bilými písčitými plážemi v Magens Bay nebo Trunk Bay. Nejvyšší bod ostrova Crown Mountain stoupá do výšky 474 metrů nad mořem. Ostrovy leží v subtropickém pásmu a po celý rok zde panují vysoké teploty. Nejčastěji okolo 27 až 28 stupňů celsia.


Fauna
Fauna Amerických Panenských ostrovů se skládá z 144 druhů ptactva, 22 druhů savců, 302 druhů ryb a 7 druhů obojživelníků. Jedinými přirozenými pozemními savci na ostrovech je šest druhů netopýrů - netopýr rybožravý, tadarida guánová nebo listonos plodožravý. Přivlečeni zde byli například jelenec běloocasý, malá asijská promyka, kozy, osli a jiná chovná zvířata. Obojživelníky tu čistě zastupují žáby, ropuchy a coquí.


Na Amerických Panenských ostrovech žije i několich endemických tvorů -Saint Croix Ground Lizard (patřící do rodiny tejovitých) či místní Anolis. Endemicky zde žil i druh hada a papouška oba už, ale pravděpodobně vymřeli.


Virgin Islands National Park
Park byl založen v roce 1956 a rozkládá se na ploše 59,6 km². Leží na ostrově svatého Jana (zaujímá více jak polovinu jeho rozlohy) a na menším ostrůvku Hassel Island (v blízkosti ostrova svatého Tomáše). Národní park tvoří vnitrozemí ostrovů, pobřeží i části moře. Na území parku rostou suché a vlhké subtropické lesy, mangrovové porosty, jsou zde pláže a korálové útesy. Žije zde 138 druhů ptáků, více jak 400 druhů ryb, 17 druhů velryb a delfínů, 13 druhů plazů a více jak 230 druhů bezobratlých. Za posledních deset let je průměrná roční návštěva národního parku okolo 450 tisíc lidí. Park je populární pro přístrojové potápění (scuba diving) a má kilometry turistických cest.


Salt River Bay National Historical Park and Ecological Preserve
Druhý národní park Amerických Panenský ostrovů byl otevřen 24. února 1992 na ostrově Saint Croix. Tento národní park chrání zdejší mangrovové lesy, ústí řek a čas pobřežních vod. Také chrání zranitelné a ohrožené druhy. Součástí parku je místo, kde se v roce 1493 poprvé vylodil Kryštof Kolumbus.


Grenada

2. února 2018 v 12:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: Malé Antily, Karibské moře
Rozloha: 348,5 km² (215. na světě)
Počet obyvatel: 107 317 (2016)
Hlavní město: St. George's
Nejvyšší bod: Mount Saint Catherine 840 m.n.m.
HDI: 0.750 (79. na světě 2014)
Zřízení: konstituční monarchie
Etnikum: 89,14% afričani, 8,2% mulati, 1,6% indové, 0,9% ostatní
Náboženství: Svatá Helena - 89,2% křesťanství, ostatní 6,2%, rastafarianství 1,1%, bez náboženství 3,6%


Krátce z historie
- Původními obyvateli ostrova byli příslušníci kmene Arawaků, kteří sem přišli zhruba okolo roku 1100 př. n. l.
- Ti byli později zmasakrováni kmenem Karibů, kteří na ostrově zůstali až do doby, kdy ostrov v roce 1498 objevil Kryštof Kolumbus
- Kolumbus ostrov původně chtěl pojmenovat Concepción (Zrození), ale posádka název odmítla a ostrov (kvůli podobnosti se Španělskou Andalusií) přejmenovala po městě Granada
- Ostrov v roce 1650 za účelem osídlení zakoupila od Španělska Francie, ale musela o něj ještě bojovat s jeho původními karibskými obyvateli
- Po Francií prohrané sedmileté válce připadla Grenada v roce 1763 na základě Pařížského míru Britům, kteří upravili jméno ostrova na jeho nynější podobu, Grenada
- Mezi roky 1833 a 1958 byla Grenada členem Britských Návětrných ostrovů, v letech 1958 až 1962 pak byla Grenada součástí Západoindické federace
- Přestože vlastní autonomii měla od roku 1967 (jako "stát přidružený k Velké Británii"), nezávislost získala až 7. února 1974
- V roce 1983 se objevily rozpory ve vládnoucí straně. Boj o moc mezi jednotlivými frakcemi vyvrcholil vojenským pučem


Geografie a klima
Grenada se rozkládá na ostrově Grenada a (směrem na sever) jižní části souostroví Grenadiny, z nichž největší jsou ostrovy Carriacou, Petite Martinique a Ronde Island. Ostrovy jsou sopečného původu s množstvím termálních pramenů. Jsou hustě zalesněny a mají úrodnou půdu. Největší ostrov Grenada je pahorkatý - nejvyšší vrchol Mount Saint Catherine (hora Svaté Kateřiny) má výšku 840 m n. m. - s několika řekami. Na jeho jižním pobřeží je mnoho zátok a zálivů. Podnebí je tropické (horko a vlhko), s častými hurikány v období mezi červnem a listopadem.


Fauna
V Grenadě se vyskytuje pestrá škála živočichů - od oslů a vačic po devítipasé pásovce nebo kočkodany mona. Ve vodách v okolí Grenady můžete spatřit velryby, delfíny nebo rejnoky Manta. Některá domácí zvířata jako kozy, osli nebo dobytek zde v průběhu času zdivočela. Dalšími tvory obývající Grenadské ostrovy jsou promyki a netopýři.


V národním parku Grand Etang lze narazit na Psohlavce zeleného i jiné druhy škrtičů a leguánů. Grenadu obývají také ropuchy, stromové žáby, hrdložábřík bílý nebo želva uhlířská. Jednoznačně největší zastoupení zde mají ptáci, kterých se na Grenadě vyskytuje na 150 druhů a to včetně jednoho endemického druhu kriticky ohroženého holuba Wellsova.


Malta

26. ledna 2018 v 12:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: Středozemní moře
Rozloha: 316 km² (216. na světě)
Počet obyvatel: 445 426 (2018)
Hlavní město: Valleta
Nejvyšší bod: Ta' Dmejrek 253 m.n.m.
HDI: 0.856 (33. na světě)
Zřízení: parlamentní republika
Etnikum: 95.17% Maltézané, 4.87% ostatní
Náboženství: Svatá Helena - 91,6% křesťanství. 2,6% Islám, 1,3% ostatní náboženství, 4,5% ateisté nebo bez víry


Krátce z historie
- První nám dosud neznámí obyvatelé osídlilo Maltu již před více než sedmi tisíci lety. Některé chrámy, které vznikly zhruba 4000 let př.n.l můžeme spatřit ještě dnes.
- Prvotní obyvatelé Malty bez objasnění zmizeli asi 2 500 let př.n.l. a zhruba 500 let zůstal ostrov neobvydlený dokud se na něj nevypravili pravděpodobně sicilané.
Během posledního tisiciletí před nášim letopočtem získali území postupně Féničané (jenž dali ostrovu název Malet, což znamenalo útočistě, útulek) a Kartágo. Během dalších století se stala významnou a prosperující kolonií.
- Ostrov obsadili v roce 218. př.n.l. Římané (nyní známý jako Melita) a drželi si jej až do pátého století, kdy jej postupně obsadili Vandalové, Ostrogótové a Byzanci.
- Během následujících pěti set let pod vládou arabů došlo k postupné islamizaci obyvatelstva
- Po panování Normanů získlo Maltu Sicilské království a během 13. století znovu většina obyvatel konvertovala ke křesťanství
- V dalších několika stovkách let musela Malta čelit náporům Osmanské říše, ale řádu Johanitů se povedlo útoky odrazit
- Po odražení Osmaských vojek zakládá velmistr Jean de Valette dnes hlavní město Malty Valettu
- Johanité kapitulovali v roce 1798 při tažení Napoleona Bonaparteho k Egyptu
- O dva roky později obsadili ostrov Britové a navzdory usnesení Amienského míru, podle, kterého měl ostrov připadnout Francouzům si územi nechali a od roku 1814 jim patřilo definitivně
- 21. září 1964 získává Malta nezávislost na Velké Británii, byť hlavou státu nadále zůstává britský panovník
- 13. prosince 1974 se Malta prohlašuje republikou s voleným prezidentem, jako hlavou státu, ale vůbec první prezident bude zvolen až o téměř třicet let později 4. dubna 2004 Edward Fenech Adami


Geografie a klima
Maltské souostroví leží ve strategické poloze ve Středozemním moři 95 km jižně od Sicílie a 290 km východně od Tuniska. Kromě hlavního ostrova patří k Malte jěště dva menší ostrovy Gozo a Comino a tři neobydlené ostrůvky Cominotto, Filfla a St. Paul's Island. Ostrovy jsou reliktem dřívějšího suchozemského spojení mezi Afrikou a Evropou, které bylo před asi 11 000 lety přerušeno vzestupem mořské hladiny.


Převážná většina pobřeží všech ostrovů je skalnatá. Povrch se skládá z různých druhů propustného vápence. Nejvyšším bodem je Ta' Dmejrek (253 m). Geograficky i geologicky náleží Malta k Evropě. Malta má silně omezené zásoby sladké vody - podle údajů OSN je na vodu nejchudší zemí na světě. Zásobování obyvatelstva vodou je uskutečňováno dnes celkem čtyřmi stanicemi na úpravu mořské vody, parky a zemědělství užívají dešťovou vodu a částečně vodu ze studní. Klimatické prostředí je typické pro tuto oblast Středozemního moře: mírné, vlhké zimní období a horké léto s prakticky žádnými vodními srážkami.


Fauna a flóra
Malta není příliš zeleným ostrovem. Typická je pro ni středomořská flóra zahrnující nízké keře, zakrslé olivovníky, mandlovníky, ibišky, granátová jablka, citrusy a bylinky jako tymián nebo rozmarýn.


Malta je domovem spíše menších živočichů, jako jsou ježci, lasičky nebo rejsci. Na ostrově se zastavují také volavky, sovy, skřivany, drozdi a hrdličky. Často můžete také narazit na ještěrky, které se rády vyhřívají na sluníčku. Maltu obývají také hadi - Užovka levhartí, dva druhy Štíhlovky žlutozelené a Skvrnovka kočičí (která je jako jediná jedovatá, byť její jed je velmi slabý) a chameleoni. Na Maltě žije osm endemických druhů zvířat - ještěrka Filfola Lizard a sedm druhů bezobratlích živočichů.

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha

19. ledna 2018 v 14:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: jižní Atlantik
Rozloha: 394 km² (217. na světě) (Sv. Helena 121 km² 232. na světě, Ascension 88 km² 235. na světě, Tristan da Cunha 207 km² 226. na světě)
Počet obyvatel: 5 633 (2016) (Svatá Helena 4 534, Ascension 806, Tristan da Cunha 293)
Hlavní město: Jamestown
Nejvyšší bod: Queen Mary's Peak 2060 m.n.m.
HDI: /
Zřízení: zámořské území Velké Británie
Etnikum: Svatá Helena - 50% mulati, 25% čínané, 25% britové,
Náboženství: Svatá Helena - 96% křesťanství, 2,6 % ostatní, 0,3% Baha'i, 1% nespecifikováno


Krátce z Historie

Svatá Helena
- Ostrov byl nalezen roku 1502 portugalským navigátorem João da Nova.
- Portugalci během dalších let postavili na ostrově kapli, zasadili zde ovoce a zeleninu, přivezli chovná zvířata, ale prozatím se neusadili
- Na konci 16. století znepříjemňoval portugalcům cestu zpátky do Evropy mořeplavec a pirát Thomas Drake.
- Pod tíhou neustálých útoků pak portugalci přenechali ostrov Holanďanům.
- V druhé polovině 17. století získali území konečně britové, konkrétně East India Company
- Posledních šest let svého života prožil na tomto místě Napoleon Bonaparte


Ascension
- Jako první spatřil ostrov v roce 1501 další portugalský mořeplavec Alfonso de Albuquerqe. Stalo se to v den Nanebevstoupení páně a ostrov je dle daného dne pojmenován
- Suchý a neúrodný ostrov nepřitahoval zájem projíždějících lodí s výjimkou těch, které jely za lovem čerstvého rybího masa, ale pro případné budoucí účeli introdukovali na ostrov kozy
- V únoru roku 1701 se severozápadně od ostrova u přístavu Clarence potopila loď HMS Roebuck, které velel William Dampier. Asi šedesát lidí úspěšně přežilo na ostrově 2 měsíce, dokud nebyli zachráněni
- Obyvatelstvo se začalo na Ascensionu ve větší míře usidlovat až po roce 1815, kdy byl na Svatou Helenu poslán Napoleon Bonaparte
-Do širšího povědomí se ostrov znovu dostal v roce 1982 během války o Falklandské ostrovy, které obsadila Argentina a které britská vojska brzy dobyla zpět


Tristan da Cunha
- Ostrovy poprvé spatřil v roce 1506 portugalský námořník Tristao da Cunha, ale bouře zabránila tomu, aby u nich zakotvil
- První skutečná návštěva ostrova se udála 7. února 1643 posádce lodi Heemstede patřící Dutch East India Company
- Na první podrobný průzkum Tristan da Cunha se muselo čekat více než sto let, když jej v roce 1767 provedli Francouzi
- Po otevření Suezského průplavu ovšem všechny tři ostrovy ztratily svůj význam pro cesty z Evropy na Dálný Východ
- Roku 1957 jej v rámci plavby kolem světa navštívil manžel britské královny Alžběty II. princ Philip na palubě královské jachty nazvané Británie
- V roce 1961 musel být ostrov z důvodu sopečné aktivity evakuován. Poté probíhaly testy a měření zda je možné na ostrově dále trvale bydlet a po skončení těchto testů se v roce 1963 začaly některé rodiny znovu vracet


Geografie a klima

Svatá Helena
Ostrov Svatá Helena se nachází v jižním Atlantiku 1 930 km západně od břehu Angoly a 4000 km východně od Rio de Janeira. Má mírné i tropické podnebí.Na Svaté Heleně panují po celý rok vysoké teploty, málokdy klesající pod 20 stupňů celsia. Teplota v hlavním městě Jamestownu je obvykle o pět stupňů vyšší než na ostatních místech ostrova, kvůli rozdílu v nadmořské výšce. Jamestown je postaveno v údolí mezi strmými útesy. Údolím protéka malý potok. Svatá Helena má drsný vulkanický terén s několika rozptýlenými pláněmi. Ostrov vulkanického původu se poprvé zdvihl nad hladinu moře před asi 145 miliony lety a poslední vulkanické erupce nastala před asi sedmi miliony let. Nejvyšším bodem ostrova je Diana's Peak ve vyšce 818 metrů nad mořem.


Ascension
Také Ascension je ostrovem vulkanického základu. Převážná část ostrova je pustina plná lávy a popela. Bylo zde rozpoznáno minimálně 44 kráterů (všechny spící). Ascension je velice mladý a zformaval se asi před pouhým milionem let. Na Ascensionu se nachází horniny nepříliš typické pro oceánské ostrovy. Například čedič, trachyandezit, trachyt nebo ryolit. V Ascensionu (stejně jako Svaté Heleně) panuje horké pouštní klima s teplotami vyššími než na zbylých dvou ostrovech. v Oblasti zelené hory (vysoké 859 metrů) bývají teploty o zhruba pět až šest stupňů nižší.


Tristan da Cunha
Název "Tristan da Cunha" je používán nejen pro hlavní ostrov, ale také pro další ostrovy, které jej obklopují. Těmi jsou: Nepřístupný ostrov, Slavičí ostrovy (Slavičí ostrov, Střední ostrov, ostrov Stoltenhoff) a Goughův ostrov (Diego Alvarez). Hlavní ostrov je hornatý, jediná rovinná oblast je v okolí největšího města ostrova - Edinburghu (oficiálně pojmenován Edinburgh sedmi moří) - na severozápadním břehu. Nejvyšším bodem je vulkán nazvaný podle královny Marie a je vysoký 2062 m. Tento vrchol je v zimním období dokonce pokryt vrstvou sněhu. Další ostrovy jsou neobydlené s výjimkou Goughova ostrova, na němž je umístěna meteorologická stanice, a na které pracuje 6 lidí. Teploty zde panují o dost nizší než na Svaté Heleně či Ascensionu a během roku se drží v průměru asi 17 stupňů.


Fauna

Svatá Helena
Na Svaté Heleně ani Ascensionu se nevyskytují žádní divocí savci s vyjímkou těch, kteří zde byli dovezeni na chov a zdivočeli. Na ostrově Svaté Heleny žil endemický obří škvor, ale pravděpodobně vymřel na konci 20. století. Ptáci znovu tvoří největší procento tvorů vyskytujících se na Svaté Heleně s 68 druhy včetně jednoho endemického druhu - kulíka dlouhonohého.


Ascension
Ostrov se proslavil želvami - karetami obrovskými, které sem pravidelně připlouvají v období od prosince do května, aby nakladly do písku zdejších pláží svá vejce. Na ostrově mají svůj domov také různí mořští ptáci, savci nebo plazi. V červnu roku 2005 byl také v okolí Zelené hory vytvořen vůbec první národní park - Zelenohorský národní park. Kromě běžných domácích a chovných zvířat jako jsou osli, ovce, kočky, psi a podobně zde byli introdukováni i kočkodani červenozelení.


Tristan da Cunha
Nejjižnější a nejchladnější ze tří ostrovů má pochopitelně menší zastoupení fauny než předchozí dva zástupci. Přesto lze na něm narazit na savce, které bychom na Svaté Heleně ani Ascensionu najít nemohli. Jedná se především o zvířata vyskytujících se v arktických vodách nebo dokonce v Antarktidě. Jde například o tučnáka severního skalního. 99% populace se množí v Tristan da Cunha a na Goughově ostrově. Dalším druhem tučňaka hnízdícím na ostrově je tučňak žlutorohý. Ani na zdejším ostrově, ale nemají tito ptáci bezproblémový život. Pozor si musí dávat na lachtany nebo obřího rypouše sloního.Kam dál