Vánoční ostrov

19. května 2017 v 16:00 | siamotyran |  Projekt Svět
Vánoční ostrov má jeden z nejoriginálnějších názvů hlavního města, do češtiny převedeno jako zátoka létajících ryb.

Místo: Indický oceán
Rozloha: 135 km2 (232. na světě)
Počet obyvatel: 2072 (2012)
Hlavní město: Flying Fishing Cove
Nejvyšší bod: Murray Hill 361 m.n.m
HDI: /
Zřízení: zámořské území Austrálie
HDP: /
Náboženství: Budhismus 75%, křesťanství 12%, islám 10%, ostatní 10%


Historie
Kolem Vánočního ostrova proplouval 25. prosince 1643 mořeplavec William Mynorse a dle data tento ostrov pojmenoval. Později byl zobrazen také na některých mapách pod názvem Moni. Teprve v roce 1688 zde zakotvila první posádka vedená kapitánem Williamem Damplerem. Ostrov byl neobydlený. Vánoční ostrov si později přivlastnil vlastník Kokosových ostrovů G. Clunies Ross a začal zde těžit dřevo a fosfát (1899). Kvůli zásobě fosfátů zabralo území v době druhé světové války Japonsko. Velká Británie se dobrovolně vzdala ostrova na úkor Austrálie 1. října 1958.


Geografie a klima
Vánoční ostrov je vyhaslý vulkán a zbytky čediče je možno vidět ještě dnes například na pláži Dolly. Zbytek je lemován vápencem z místních korálových útesů. I přes významnou těžbu fosfátu se stále deštný prales rozpíná na 63% území (Národní Park). Pobřeží má po celém svém obvodu kolem 80 kilometrů, ale jen malá část je dostupná (napři. Flying Fish Cove, Lily Beach, Ethel Beach). Teploty jsou zde po celý rok přibližně stejné bez větších výkyvů.


Fauna a flóra
Na Vánočním ostrově žilo vždy mnoho endemických druhů. Některé bohužel časem vyhynuli, jako Maclearská krysa (1903) nebo krysa buldočí (1904). Obě vymřeli v důsledku epidemie, kterou sebou "přivezly" krysy obecné. Na ostrově endemicky pobývají i dva druhy netopýrů, jeden z nich však byl naposled spatřen v roce 2009. Jako na mnoha jiných místech ostrov navštěvuje nespočet druhů ptáků, včetně těch endemických.


Kromě zavlečených krys a domácích zvířat, jako pes nebo kočka byl na ostrov introdukován sambar ostrovní. Na Vánočním ostrově nechybí ani celá řada bezobratlovců zejména krabi - palmoví nebo červení, kterých údajně žije na Vánočních ostrovech 100 milionů!

 

Jersey

28. dubna 2017 v 13:00 | siamotyran |  Projekt Svět
Jersey je největším a nejjižnějším ostrovem z Normanských ostrovů

Místo: Lamanšský průliv
Rozloha: 118,2 km2 (233. na světě)
Počet obyvatel: cca 100 080 (2014)
Hlavní město: Saint Helier
Nejvyšší bod: Les Platons 136 m.n.m
HDI: 0,985 (2. místo) pokud by spadalo do žebříčku indexu lidského rozvoje (data 2008)
Zřízení: britské korunní závislé území
HDP: Průměr na osobu na jeden rok 318 300 kč
Náboženství: 58% křestané 39% bez náboženství 3% (dohromady) židé, muslimové, hinduisté, sikhové, budhisté
Historie
Prvními lidskými obyvateli Jersey byli pravděpodobně neandrtálci již během středního paleolitu. Později toto území obývali také římané nebo galové. 7. října 1406 se zde vylodilo tisíc francouzů a porazilo na tři tisíce britů, ale ostrov se jim získat nepovedlo. Za druhé světové války zabralo toto území Německo.
Geografie a klima
V Jersey nepanují nijak kruté mrazy, avšak není zde ani příliš teplo. V létě se průměrná teplota drží okolo dvaceti stupň, zatímco v zimě okolo pěti. Kromě dlouhých písečných zálivů na jihu ostrova nechybí také drsné útesy na severu.
Fauna a flóra
V Jersey žije jako na mnoha jiných ostrovech mnoho druhů ptáků (např. moták pochop, skřivan polní, čejka chocholatá..) a také několik druhů savců, plazů či obojživelníků, kteří žijí běžně v pevninské Evropě - ještěrka zelená, skokan velký či užovka obojková.
Na poštovních známkách Jersey můžete vidět, která zvířata na ostrově žijí

Žralok Perezův

20. března 2017 v 12:00 | siamotyran |  Žraloci
Žralok Perezův má poměrně zavalité tělo, na vrchni straně je zbarven šedě nebo šedohnědě, na spodní přechází toto zbarvení v bělavé. První hřbetní ploutev je ostře zašpičatělá a má na zadní straně krátký výběžek. Prsní ploutve jsou relativně dlouhé a úzké. Mezi oběhma hřbetními ploutvemi je vyvinut interdorsální hřeben. Rypec je tupý, okrouhlý. Zuby v horní čelisti jsou silně pilovité, mají široké báze a úzké hroty. Také spodní zuby mají široké báze, jsou mírně pilovité, úzké a rovné bez hrotitých výběžků. Takové zuby se zřejmě hodí pro chytání korálových ryb, malých žraloků a hlavonožců, kteří tvoří hlavní součást jídelníčku žraloka Perezova. Žralok Perezův se vyskytuje ve značném počtu na všech korálových útesech po celém Karibském moři.
Je to rychlý plavec, ale je o něm známo, že rád přes den odpočívá v jeskyniích nebo pod skalními převisy. Dostal proto přezdívku spící žralok, ačkoliv není zcela jasné, zda během odpočinku skutečné spí, či nikoli. Potápěči se mohou setkat se žraloky Perezovými v povrchových vodách blízko pobřeží, při křižování nad vrcholky útesů nebo plovoucími podél útesových svahů až do hloubky 30 metrů. Na Bahamách je možné potápět se přímo mezi nimi, když jsou přilákáni na krmení. Ačkoliv nejsou nijak zvlášt agresivní, mohou někdy na potápěče zaútočit, zvláště v situacích, kdy jsou podrážděni předloženou návnadou nebo harpunováním ryb. O biologii žraloka Perezova je toho zatím známo velmi málo. Samice rodí v jednom vrhu 4-6 mláďat, které měří 60-75 cm. Místními rybáři je žralok Perezův loven pro maso, kůži, rybí tuk a na výrobu žraločí moučky.

Jméno:Česky-Žralok Perezův
Anglicky-Caribbean reef shark
Latinsky-Carcharhinus perezi
Areál rozšíření: západní Atlantik, Karibské moře
Délka: až 3 metry
Váha: Do 70 kilogramů
Riziko při setkání: Může být nebezpečný
Potrava: ryby menší a střední velikosti, menší paryby, hlavonožci
Početnost populace: téměř ohrožený
Popsal: Poey, 1876
 


Montserrat

3. března 2017 v 11:00 | siamotyran |  Projekt Svět
Místo: Karibik
Rozloha: 102 km2 (233. na světě)
Počet obyvatel: cca 4900 (2012)
Hlavní město: Brades
Nejvyšší bod: Chances Peak 914 m.n.m
HDI: 0,821 (106. místo) pokud by spadalo do žebříčku indexu lidského rozvoje (data 2009)
Zřízení: Zámořské území Velké Británie
HDP: Průměr na osobu na jeden rok 318 300 kč
Náboženství:


Historie
Ostrov pro Evropu objevil v roce 1493 Kryštof Kolumbus a pojmenoval ho po klášteře ve Španělsku Santa Maria de Montserrat. Již předtím však byl osídlen Arawaky a Kariby. Ostrov patřil pod Velkou Británii od roku 1632, kdy zde připlula skupina irských katolíků. Podobně jako na mnohé jiné ostrovy Karibiku, také na Montserrat byli přiváženi otroci z Afriky pracující hlavně na plantážích. Anglicko-francouzská válka, která propukla v druhé polovině osmnáctého století zapříčinila poškození těchto plantáží podobně jako silný hurikán. Otroctví na Montserratu bylo zakázáno v roce 1834. Od 70. let dvacátého století se stal Montserrat oblíbenou turistickou destinácí. O velkou část obliby ovšem ostrov přišel v roce 1989, kdy se přes Montserrat přehnal velký hurikán a hlavně v roce 1995, kdy se probudila tamní sopka a pohřbila hlavní město Plymouth. Od té doby bylo v bezpečné vzdálenosti od sopky vybudováno letiště a nové hlavní město.


Geografie a klima
Montserrat se díky sopečné aktivitě neustále rozrůstá a proto příliš nehrozí jako u jiných ostrovních států, že by zanikl pod mořskou hladinou. K Montserratu rovněž patří dva menší ostrůvky Little Redonda a Virgin. Průměrná roční teplota se zde pohybuje mezi 26 až 28 stupni celsia.


Fauna a flóra
Na Montserratu podobně jako na mnoha jiných, izolovaných ostrovech se nachází spousta vzácných a endemických druhů rostlin a živočichů. Největší počet druhů samozřejmě zastupují ptáci, kterých na ostrově žije na 117 druhů. Mezi ně patří například jen zde žijící trupiál montserratský. Počet druhů plazů a obojživelníků dramaticky klesl po výbuchu sopky v 90. letech 20. století. I tak zde můžeme narazit na vzácný druh žáby Giant Ditch Frog známou také pod jménem Mountain Chicken, dále ropuchu obrovskou, želvu uhlířskou, několik druhů gekonů, leguána zeleného, endemické druhy anolise,ameivy, scinka, slepýše nebo extrémně vzácného gailliswapa. Podobně jako v Anguille jsou jedinými divokými savci žijící na souši netopýři.


trupiál montserratský

Anguilla

24. února 2017 v 14:00 | siamotyran |  Projekt Svět


Místo: Karibik
Rozloha: 91 km2 (233. na světě)
Počet obyvatel: cca 15 000 (2016)
Hlavní město: The Valley
Nejvyšší bod: Crocus Hill 65 m.n.m.
HDI: 0,865 (79. místo) pokud by spadalo do žebříčku indexu lidského rozvoje (data 2009)
Zřízení: Zámořské území Velké Británie
HDP: Průměr na osobu na jeden rok 752 000 kč
Náboženství: křesťanství kolem 90%, žádné 4%, hinduismus 0,4%, islám 0,3%, židé 0,1%, ostatní 3,5%


Historie
Ostrov pojmenoval Kryštof Kolumbus v roce 1493 pro jeho podobu a tvar jako má úhoř (Anguila je Španělský úhoř). První kolonie zde byla vybudována až o více než 150 let později osadníky ze Svatého Kryštofa. Francouzi přebrali Anguillu v roce 1666, ale Britové si ji získali zpět jen o rok později. Většina obyvatel Anguilly jsou afro-američané, kteří do USA původně cestovali jako otroci. Francouzi se o dobytí Anguilly pokusili během osmnáctého století minimálně dvakrát, ale vždy neúspěšně. Až do roku 1980 patřil ostrov pod území Svatého Kryšofa a Nevisu. Na krátkou dobu se Anguilla stala nezávislým státem než se opět stala koloníí Velké Británie.


Geografie a klima
Anguilla je plochý nízko položený korálový ostrov ležící na východ od Portorika a Panenských ostrovů a na sever od ostrova Svatého Martina. Severovýchodní pasáty (větry v tropických oblastech) dělají z ostrova relativně chladné a suché místo. Průměrná roční teplota je zde 27 stupňů celsia s tím, že nejtepleji je v období od července do října a nejchladněji v prosinci až únoru.


Fauna a flóra
Co se živočíchů týče na souši žijí především plazi a obojživelníci. Například želva uhlířská, které se na ostrov podařilo nějakým způsobem dostat z Jižní Ameriky, dále několik druhů gekonů a anolisů, leguán zelený a regionálně endemický Lesser Antillean Iguana, ameivy, scinkové, slepýši nebo Kubánské stromové žáby.

Když nebudeme brát v potaz domácí a chovná zvířata nebo škůce jako jsou potkani či krysy, žije většina savců v okolních vodách Anguilly. Kromě delfínů a velryb třeba také kapustňák širokonosý. Vyjímku tvoří netopýři, kteří se v Anguille vyskytují v pěti druzích.
Anolisové patří k fauně ostrova Anguilla

Guernsey

10. února 2017 v 15:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: Lamanšský průplav
Rozloha: 78 km2 (235. na světě)
Počet obyvatel: 62 948 (2015)
Hlavní město: Saint Peter Port
Nejvyšší bod: Le Moulin, Sark 114 m.n.m.
HDI: 0,896 (22. místo) pokud by spadalo do žebříčku indexu lidského rozvoje
Zřízení: britské korunni závislé území
HDP: Průměr na osobu na jeden rok téměř 1 400 000 kč
Náboženství: /


Krátce z historie
Vzrůstající hladina oceánů okolo roku 6000 před našim letopočtem zapříčinila, že se z kontinentální Evropy odtrhly dva ostrovy - Jersey a Guernsey. Ostrov následně kolonizovali britové cestou do Velké Británie. Od začátku 18. století se začala část obyvatel Guernsey přemistovat do Severní Ameriky. Během 19. století vzrostla hodnota ostrova díky námořnímu obchodu a začátku kamenného průmýslu. Do první světové války zasáhlo na tři tisíce mužů z ostrova. To v druhé světové válce byl ostrov obsazen němci. Předtím se naštěstí stačilo evakuovat 80% obyvatel.


Geografie a klima
Guernsey se skládá z ostrovů Guernsey, Herm, Sark a několika dalších. Teplota a počasí je tu podobné jako v mnoha jiných státech mírného pásma. Průměrná teplota se pohybuje od 8,4 stupňů v únoru po téměř 20 v srpnu. Teploty pod bodem mrazu jsou spíše vyjímkou a to i v zimních měsících.

Saint Peter Port

Fauna a flóra
V Guernsey roste mnoho druhů rostlin všeho druhu. Fauna je na tom o poznání hůře. Kromě domácích a chovných zvířat se zde vyskytují především ptáci například papuchálci.


San Marino

27. ledna 2017 v 15:00 | siamotyran |  Projekt Svět
San Marino je hned po Gibraltaru nejmenším státem v Evropě.


Místo: jížní Evropa
Rozloha: 61,19 km² (236. na světě)
Počet obyvatel: 33 285 (2016)
Hlavní město: San Marino
Nejvyšší bod: Monte Titano 749 m.n.m.
HDI: není zařazen v hlavním žebříčku (s číslem 0.921 by mu patřilo sedmé místo)
Zřízení: parlamentní republika
HDP: průměr jednoho obyvatele na rok 908 477 kč (24. na světě)
Náboženství: 99% křestanství, 0,1% židé, 0,1 % ostatní, 0%7 žádné


Krátce z historie
San Marino je z největší pravděpodobností jednou z nejstarších stále existujících republik na světě. Založena měla být roku 301 n.l. Svatým Marinusem. Republika byla v minulosti také součástí Římské říše. San Marino je malý stát a tak je silně závislý na Itálii, která se kolem San Marina zformovala během 19. století.


Geografie a klima
San Marino má poměrně drsný terén poněvadž leží v takzvaném Apeninském horském pásmě. V zemi se střídají teplá léta s chladnými zimami. V léte v průměru okolo 25°C a v zimě přibližně o teplotě 5 °C.


Fauna a flóra
V San Marinu žije podobná fauna a flóra jako v Itálii nebo třeba také České Republice. Z řad hlodavců můžeme narazit kupříkladu na myšice nebo norníky. V jeskyních můžeme natrefit také na netopýry - třeba Létavce stěhovavého nebo vrápence velkého. Roli dominantního dravce si zde rozdělují především liška obecná a vydra říční.


Vrápenec velký

Britské indickooceánské území

20. ledna 2017 v 11:00 | siamotyran |  Projekt Svět
Tento ostrov je obydlen pouze ozbrojenými silami.


Místo: Indický oceán
Rozloha: 54,4 km2
Počet obyvatel: zhruba 2500 (2012)
Hlavní město: Diego Garcia
Nejvyšší bod: Nepojmenované místo v Diego Garcia 15 m.n.m.
HDI: /
Zřízení: zámořské území Velké Británie
HDP: /


Krátce z historie
Britské indickooceánské území bylo objeveno na počátku 16. století významným Portugalským mořeplavcem Vasco de Gamou. V 18. století získalo území Francie jako "bonus" k Mauriciusu. V roce 1786 byla část ostrova zabrána Velkou Británii a pod její kompletním administrativou je od roku 1814. Britské indickooceánské území vzniklo v roce 1965 po osamostnění Mauricijských Čagoských ostrovů a Seychelských ostrovů Aldabra, Farquhar a Des Roches.

(Pohled na ostrov Diego García)

Geografie a klima
Čagoské ostrovy leží v Indickém oceánu a skládají se z 65 ostrovů v celkovém rozsahu 15 000 km2 z čehož pevnina tvoří 63 km2. V hlavním a také největším městě ostrova Diego García se nachází Britsko-Americká vojenská základna. Klima je tropické, horké a suché v letních měsících a o něco chladnější a deštivé v zimních měsících.

(Diego García)

Fauna a flóra
Ostrovy v indickooceánském území jsou (s vyjímkou Diego Garcíe) příliš malé aby na nich mohl existovat nějaký významnější život. A tak jsou hlavní doménou především mořští savci, plazi a ryby.

(Krab palmový)

Bermudy

13. ledna 2017 v 12:00 | siamotyran |  Projekt Svět

Místo: Atlantský oceán
Rozloha: 53,2 km2
Počet obyvatel: 64 237 (2010)
Hlavní město: Hamilton
Nejvyšší bod: Town Hill 76 m.n.m.
HDI: jako členové Velké Británie nepatří do žebříčku v, kterém by jim patřila 18. pozice se skóre 0,901
Zřízení: Zámořské území Velké Británie
HDP: Průměr jednoho obyvatele na rok 2 145 000 (3. na světě)
Náboženství:


Krátce z historie
Ostrov objevil v roce 1503 Španělský dobrodruh Juan de Bermúdez po němž je také ostrov pojmenován. Během dalšího století kolem Bermud propluli stovky lodí, ale nikdy zde nezakotvili. První zakotvenou posádkou byla v roce 1607 flotila sedmi lodí vyražející z Jamestownu ve Virginii. Velké změny nastaly během Americké nezávislosti. USA poměrně ignorovala Bermudy a tak ostrov postupem času spadl pod zřízení Velké Británie. Počátkem 20. století se z ostrova stala populární prázdninovou destinací pro Americké, Kanadské a Britské turisty.


Geografie a klima
Bermudy se skládají z 181 ostrovů a ostrůvků. Největší z nich - Main Island je lépe znám jako Bermuda. K dalším velkým ostrovům patří St George a St David. Ostrov je tvořen vapencovým korálem a vulkanity. Osm největších ostrovů je spojeno mostem a jsou obdydlené.
Bermudy leží v subtropickém pásmu, takže na něm vládnou po celý rok vysoké teploty. Největší chladno je v průměru v Březnu (19 stupnů) a nejtepleji v srpnu, kdy je v průměru 27 °C.


Fauna a flóra
Když byl ostrov objeven, byl tvořen převážně lesy Bermudského cedru a podél pobřeží bylo mnoho mangrovových močálů. Dnes je asi z 1000 druhů rostlin na ostrově pouze 165 mistních a 15 endemických. Na ostrov bylo zavlečeno mnoho druhů palmových stromů například kokosové palmy. Bermudy jsou nejsevernějším místem, kde se nacházejí.

Jedinými původními savci žijícími na ostrově je pět druhů netopýrů - netopýr stříbrovlasý, rudohnědý, šedý, seminolský a česky nepopsaný eastern pipistrelle. Na lodích připluli společně s lidmi také myši, krysi nebo potkani. Zavlečeny zde byli také tři druhy žab včetně nechvalně známé ropuchy obrovské. Dále zde žijí čtyři druhy plazů z čehož jeden Scink Bermudský je endemickým druhem. Na ostrově se samozřejmě vyskytuje velký počet nejrůznějších druhů ptáků (přes 360 druhů) včetně buřnáka bermudského, národního ptáka Bermud.

(Bermudský scink)

Bermudy jsou také rájem bezobratlích, kterých žije na celém území asi 1100 druhů z toho 41 druhů endemického hmyzu a jeden druh endemického pavouka.

(Buřnák bermudský)

Bermudské akvárium a ZOO
Bermudské akvárium, muzeum a Zoologická zahrada byla otevřena v roce 1926 tedy ještě dříve než například ZOO Praha. Zařízení cílí především na mořské stvoření a každý rok ho navštíví asi 100 000 lidí.

Dinosaurus Roku 2017

1. ledna 2017 v 18:00 | siamotyran |  Dinosaurus Roku
Máme tu novýrok a novou celoroční anketu o Dinosaura roku 2017. Pro letošek jsem vybral pouze ty druhy, jenž byly popsány v 21. století. Ještě nevím přesně kdy skončí první kolo, ale jako obvykle bude trvat nejdéle tudíž zřejmě minimálně do května. Po prvním kole vypadnou ti, kteří od vás nedostanou žádný hlas.

Pravidla jsou stejná jako dříve poměrně jednoduchá. 1. Hlasovat můžete vícekrát (neomezený počet hlasů) pro vícero favoritů. 2. Je nepsaným pravidlem, že během jednoho kola dáte danému Dinosaurovi maximálně jeden hlas.

Eocursor


MinotaurasaurusHesperosaurus


OryctodromeusAnabisetia


Hippodraco


Magnapaulia


Olorotitan


Charonosaurus

Tethyshadros


AlaskacephaleYinlongYamaceratops


DiabloceratopsMachairoceratops


Xenoceratops


Spinops


SinoceratopsJudiceratops


Mojoceratops


Utahceratops


Titanoceratops


Seitaad


Leonerasaurus


Limaysaurus


Brontomerus


SauroposeidonRapetosaurus


Paralititan


Futalgnkosaurus


Tawa


Sanjuansaurus


Dracoraptor


Masiakasaurus


Rajasaurus


Kryptops


ChilesaurusCondorraptor


Duriavenator
Wiehenvenator


Zuolong


Gualicho


Concavenator


Mapusaurus


Tyrannotitan


Siats


Australovenator


Huxiagnathus


Sinnocalliopteryx


Guanlong

Yutyrannus


Raptorex

Lythronax


Fukuivenator


Beishalong


Quipalong


Albertonykus


Suzhousarus


Gigantoraptor


Anzu


Epidexipteryx


Yi


Pamparaptor


Austroraptor


Graciliraptor


Linheraptor


Byronosaurus

Kam dál